Πρωτοβουλία για Διεθνές Ινστιτούτο εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας.

“Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα Ίδρυμα που θα αναλάβει να οργανώσει την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και στους απόδημους έλληνες”, δήλωσε ο ευρωβουλευτής των Ελευθέρων Δημοκρατών κ. Γιώργος Χατζημαρκάκης στο πλαίσιο του Σεμιναρίου της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE)

που οργάνωσε στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με τον ευρωβουλευτή κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη με θέμα: “Η διατήρηση της μητρικής γλώσσας στο εξωτερικό – Προοπτικές και Προκλήσεις”.
“Είναι η αρχή για αυτή την ιδέα και καταθέτουμε σήμερα τις πρώτες μας σκέψεις. Δεν υπάρχει άλλη γλώσσα στον κόσμο που να επηρέασε τόσο πολύ άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς, όσο η ελληνική. Είναι χαρακτηριστικό πως το 20% της αγγλικής γλώσσας προέρχεται από την ελληνική. Όμως οι έλληνες της διασποράς – και ανήκω σε αυτούς – έχουμε πρόβλημα να κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας στις ξένες χώρες. Δυσκολία που καταγράφεται και εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας. Υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχει οργανωτικό πρόβλημα και γιαυτό αναζητούμε τρόπους για να δούμε πως θα δώσουμε λύση στο πρόβλημα της εκμάθησης της μητρικής γλώσσας σε υψηλό επίπεδο. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, δυσκολίες στη διάδοση και διατήρηση της μητρικής γλώσσας είναι πιθανόν πιο εύκολο να ξεπεραστούν μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλιών και όχι μόνο μέσω του  κράτος. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα Ίδρυμα για αυτό το σκοπό και κάνουμε την αρχή για αυτή την μεγάλη ιδέα”, τόνισε ο κ. Χατζημαρκάκης.
Ο στόχος του σεμιναρίου ήταν η αποσαφήνιση μιας προσανατολισμένης και στοχευμένης προσέγγισης για την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας πέρα από τα σύνορα της χώρας προέλευσης. Επιπλέον, επικεντρώθηκε στο πώς θα προωθηθεί μια καλύτερη συνεργασία με τις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις σχετικά με καινοτόμες μεθόδους εκμάθησης και αποτελεσματικά συστήματα χρηματοδότησης.
Ο υπεύθυνος της ελληνικής εκπαίδευσης στη δυτική Ευρώπη κ. Μανόλης Αλεξάκης εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός “Διεθνούς Ινστιτούτου Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού” επεσήμανε πως “είναι η κατάλληλη στιγμή να τεθεί σε σύγχρονη βάση η προβολή και προώθηση της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού, μέσα από τη Σύσταση ενός Ινστιτούτου. Αυτό θα έχει ως στόχο να συντονίσει και να συστηματοποιήσει, σε συνεργασία με φορείς που έχουν ήδη ασχοληθεί με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, με την πιστοποίηση της Ελληνομάθειας, τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, ώστε: α) να δημιουργηθεί ένα “πρότυπο μοντέλου διδασκαλίας της Ελληνικής”, β) με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και γ) με το να παράξει “πολιτιστικά πακέτα” τα οποία θα μπορούν  να αποτελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας και σεμιναρίων που θα απευθύνονται σε Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, σε επαγγελματίες, σε φιλότεχνους ανά τον κόσμο”.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος προσωπικότητες από τον πολιτικό, πανεπιστημιακό και δημοσιογραφικό χώρο καθώς κι’ εκπρόσωπος της Επιτρόπου για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Α. Βασιλείου (Κύπρος).
Ο εκπρόσωπος της Επιτρόπου Jonathan Hill τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της εκμάθησης της μητρικής γλώσσας ενός παιδιού που μεγαλώνει εκτός των συνόρων της χώρας του, πριν διδαχθεί τη γλώσσα της χώρας στην οποία μεγαλώνει και παρουσίασε το πρόγραμμα «Έρασμος για Όλους» ως μία ευκαιρία για προώθηση της ιδέας της διατήρησης της μητρικής γλώσσας στο εξωτερικό.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν μοντέλα ενσωμάτωσης της ελληνικής γλώσσας σε εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού τα οποία σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, η Δρ. Ευγενία Αρβανίτη παρουσίασε την ενσωμάτωση άλλων γλωσσών συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας ενώ ο Ομοσπονδιακός Βουλευτής Καναδά Δ. Καρύγιαννης (Φιλελεύθεροι) επεσήμανε την εξάλειψη του ρατσισμού στον Καναδά σχετικά με τις γλώσσες καθώς και  τις αλλαγές που έχουν γίνει στη χώρα σχετικά με την ελληνική γλώσσα. Ανέφερε μάλιστα ότι το Σύνταγμα του Καναδά έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, δίνοντας παράλληλα το δικαίωμα στους Έλληνες ομογενείς να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Ο κος Μ. Δαμανάκης, ιδρυτής του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ (Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών) , πραγματοποίησε παρουσίαση για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας εντός κι εκτός της Ευρώπης. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και η Ευρωβουλευτής Χ. Παλιαδέλη (Σοσιαλιστές), η οποία στην ομιλία της επικεντρώθηκε περισσότερο στο φλέγον ζήτημα της ελληνικής κρίσης.
Ο κος Ν. Μεγγρέλης, διευθυντής της ERT World,  σχολίασε τη συνεχή προσπάθεια της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης να προάγει την ελληνική γλώσσα.  Παρουσίασε τις ιδέες της δημόσιας τηλεόρασης για την προώθηση της γλώσσας, οι οποίες όμως δεν ευοδώθηκαν λόγω της υπάρχουσας κρίσης καθώς και την πιθανή παροχή οπτικοακουστικού υλικού προκειμένου να προωθηθεί το Διεθνές Ίδρυμα Ελληνικής Γλώσσας.

Ο κος Χατζημαρκάκης ως συνδιοργανωτής και συντονιστής της εκδήλωσης έκανε ορισμένες καίριες παρατηρήσεις και εξέθεσε, τόσο τη δική του εμπειρία ως Έλληνας του εξωτερικού όσο και των παιδιών του. Στη διάρκεια της συζήτησης, υπήρξαν αναφορές στους τρόπους με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επωφεληθεί και να διδαχθεί από τα μοντέλα τα οποία παρουσιάστηκαν ώστε να διαφυλάξει την πολιτισμική ταυτότητα η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκάστοτε εθνική γλώσσα.

Στοιχεία για τους ομιλητές:
Jonathan Hill εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  για την Επίτροπο Ανδρούλλα Βασιλείου.  Είναι υπεύθυνος για γλωσσικές πολιτικές.

Θεόδωρος Σκυλακάκης, Ευρωβουλευτής και συνδιοργανωτής  αυτής της εκδήλωσης, Οικονομολόγος

Χρυσούλα Παλιαδέλλη, Ευρωβουλευτής και Αρχαιολόγος. Μετείχε στην ανασκαφή και την αρχαιολογική έρευνα της Βεργίνας. Έχει υποστηρίξει προγράμματα επιμόρφωσης λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει οργανώσει  πιλοτικό πρόγραμμα για παιδιά της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα την Αρχαιολογία στην Εκπαίδευση.

Ευγενία Αρβανίτη από το πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση του Λέκτορα σε θέματα διαφορετικότητας και ετερότητας. Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εκπαίδευση Ενηλίκων” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η κυρία Αρβανίτη έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας.

Δημήτρης Καρυγιάννης, εκλέχτηκε ήδη από το 1988 Ομοσπονδιακός Βουλευτής στον Καναδά. Έχει εργαστεί για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και γλώσσας στον Καναδά. Ήταν Υφυπουργός Πόρων και Ανάπτυξης και Υφυπουργός Μεταφορών. Ο Καναδάς αποτελεί παράδειγμα μιας πρωτοπόρας χώρας σε θέματα εκμάθησης της μητρικής γλώσσας.

Μιχάλης Δαμανάκης είναι Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και  Διευθυντής του Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.), το οποίο είναι ένα από τα τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο Μανόλης Αλεξάκης έχει επιλεγεί στη θέση του συντονιστή εκπαίδευσης για τη Δυτική Ευρώπη στο Γραφείο των Βρυξελλών. Είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας.

Νίκος Μεγγρέλης, Δημοσιογράφος και Διευθυντής της ΕΡΤ World. Η τηλεόραση παίζει βασικό ρόλο όχι μόνο στην προβολή αλλά και στην εκμάθηση της γλώσσας, του πολιτισμού, της κουλτούρας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.