Ο απολογισμός των πεπραγμένων του Περιφερειάρχη σε ειδική συνεδρίαση του συμβουλίου

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια ζώσης, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»), είναι:

  1. «Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, έτους 2022».

Το μεσημέρι η επόμενη συνεδρίαση

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, δια ζώσης, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:30 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Β1. Έκδοση ψηφίσματος με θέμα: «Κατά των πλειστηριασμών Κατοικιών και  Επιχειρήσεων», το οποίο κατατέθηκε από τον κ. Ιωάννη Λεονταράκη, εντεταλμένο ΠΣ Πολιτικής Προστασίας,  ΠΑΜ-ΠΣΕΑ και Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων ΠΚ)

Β2. Έκδοση ψηφίσματος με θέμα: «Ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκών Κατοικιών», το οποίο κατατέθηκε από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης».

Β3. Έκδοση ψηφίσματος με θέμα: «Στήριξη κτηνοτρόφων Ι.Μ. Οδηγήτριας», το οποίο κατατέθηκε από εκπροσώπους διωκόμενων κτηνοτρόφων.

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ1. Του κ. Ανδρέα Κουκλινού ΠΣ της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Συμπεριληπτική αναβάθμιση του θεσμού των ΔΙΕΚ στην Κρήτη και του ΔΙΕΚ Αποκορώνου με εργαστήριο για ΑΜΕΑ».

Γ2. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Για την αλλαγή χρήσης γης σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, στα Νοτιοδυτικά Αστερούσια».

Γ3. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Για την παράκαμψη Κισσάμου στον Ν. Χανίων».

Γ4. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Για το φράγμα Βαλσαμιώτη στον Ν. Χανίων».

Γ5. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Άμεση επίλυση του ζητήματος έλλειψης σύγχρονου συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για την ασφάλεια των πτήσεων, στο αεροδρόμιο Χανίων Κρήτης».

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση ενίσχυσης της ομάδας έργου της από 02-12-2021 Σύμβασης για  την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του υποέργου 1 «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Αντώνιος Παπαδεράκης Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας ΠΚ)

1.2 Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης (τακτικό και αναπληρωματικό μέρος) στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER 2023-2027 Νομού Λασιθίου της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ευάγγελος Ζάχαρης πρόεδρος περιφερειακού συμβουλίου ΠΚ)

1.3 Τροποποίηση συμπλήρωση της αρ. 19/2022 απόφασης Π.Σ. που αφορά σε παροχή εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Περιφέρειας σε WEB banking και ΔΙΑΣ ΠΟΡΤΑΛ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Κακογιαννάκης εντεταλμένος ΠΣ Οικονομικών ΠΚ)

1.4 Πρόταση ονοματοδοσίας Εθνικού Σκοπευτηρίου Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2.1 Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της αρ. 195047/04-07-2022 σύμβασης για το υποέργο 5 «Έρευνα τουριστικού αποθέματος και προϊόντος της Κρήτης και έρευνα τουριστικού προφίλ επισκεπτών Κρήτης» στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5031723, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κ. Κυριάκος Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ)

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

3.1 Έγκριση του Περιφερειακού Σχέδιου Δράσης Κρήτης για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2023-2025, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας.

– (εισηγητής ο κ. Λάμπρος Βαμβακάς, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Δημόσιας Υγείας ΠΚ)

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου)

  1. ΑΠΑΛΛΩΤΡΙΩΣΕΣ

5.1  Μερική ανάκληση αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης ακινήτων του έργου : «Δρόμος Αγιά – Πατελάρι – Γεράνι», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

5.2  Μερική ανάκληση αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης ακινήτων για την βελτίωση του οδικού άξονα Ταυρωνίτης – Κανδανος – Παλαιόχωρα, (τμήμα Κάνδανος –  Παλαιόχωρα, τμήματα Α,Β,Γ και Δ και από Χ.Θ. 0 έως 13+027,61), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

6.1 Διαβούλευση του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για την εγκατάσταση στην Περιφέρεια Κρήτης που εμπίπτει στην Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO ΙΙΙ): «ΑΔΑΜΑΣ ΠΥΡ ΙΚΕ» που βρίσκεται στη θέση Κατσικάς Τυμπακίου (εντός έκτασης της Πολεμικής Αεροπορίας) Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Ιωάννης Λεονταράκης εντεταλμένος ΠΣ Πολιτικής Προστασίας,  ΠΑΜ-ΠΣΕΑ και Διαχείριση Τεχνικών Μέσων ΠΚ)

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

7.1 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης,  με θέμα «Υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής Στήριξης Δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών περιφέρειας Κρήτης», στον Άξονα Προτεραιότητας: 1.2 «Δημιουργία ερευνητικής τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα»,  προϋπολογισμού 250.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Κυριάκος  Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ)

7.2 Έγκριση  σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και του ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για το έργο «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ.

– (εισηγητές η κα Ευχαριστία Κουτεντάκη, εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος στον τομέα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς ΠΚ και ο κ. Κωνσταντίνος Φλουρής προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ)

7.3  Α) Αποδοχή όρων συμμετοχής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, ως δυνητικός δικαιούχος, στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 3.8 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)», σύμφωνα με την Πρόσκληση Π78-160, Α/Α ΟΠΣ: 6610 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» της Δ/νσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π. Κ., στο πλαίσιο σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και Περιφέρειας Κρήτης, Β) Έγκριση Υποβολής Πρότασης – Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 120.776,00 € με ΦΠΑ 24%, μέσω του ΠΣ ΕΠΑ, Γ)  Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης, για την υλοποίηση της πράξης που αφορά στο έργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 120.776,00 € με ΦΠΑ 24%, μετά τη χρηματοδότηση αυτής από το «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»  και Δ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες και την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης στην ανωτέρω Πρόσκληση ως ισχύει σήμερα και όπως αυτή τροποποιηθεί στο μέλλον, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

7.4 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), που αφορά στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ», προϋπολογισμού 14.260,00 € με ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδ. 03.09.21.001 και τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΛΠ.) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ», που είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης / Ίδιοι Πόροι ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

7.5 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Αγ. Βασιλείου, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδοποιίας τμήματος οδικού δικτύου Δήμου Αγ. Βασιλείου», συνολικού προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων  ΕΥΡΩ (11.000,00), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κ. Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

7.6 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Μυλοποτάμου, για την εκτέλεση του έργου: «Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ και ογδόντα ενός λεπτών (57.500,81), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κ. Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

  1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

8.1 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την τοποθέτηση διαχωριστικού στηθαίου και λοιπές εργασίες στον άξονα της αρτηρίας,  στο έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΒΙΑΝΝΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ» Αναδόχου: «Μ.Γ.Ν. Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Σκουλάς Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ)

8.2 Έγκριση τροποποίησης 2ης φάσης Εργοταξιακής Κυκλοφοριακής Ρύθμισης, για τις εργασίες εκσκαφών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτοστρώσεως και Η/Μ εγκαταστάσεων (Χ.Θ. 0 + 255,42 – Χ.Θ. 2 + 765,89) της Λεωφόρου Καζαντζίδη από Ι.Κ. Αλικαρνασσού έως Ι.Κ. Καλλιθέας (του ρεύματος προς τον κόμβο Καλλιθέας), στο έργο: «Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης»,  Αναδόχου: «ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Σκουλάς Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ)

8.3 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης για την εκτέλεση εργασιών επί των Επαρχιακών Οδών Ε.Ο. 53 “Λιτσάρδα – Λικοτιναρέα από Ε.Ο. 46 έως Ε.Ο. 45”, Ε.Ο. 46 “Μπαμπαλή Χάνι – Βάμος – Κεφαλάς διά Καΐνης και Ξηροστερνίου” και Ε.Ο. 47 “Αλμυρίδα – Γαβαλοχώρι – Ξηροστέρνι από Ε.Ο. 47 έως Ε.Ο. 46” στα πλαίσια της πράξης : «ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ, 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ»,  Αναδόχου: «ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

8.4 Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ»,  Αναδόχου: «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

8.5 Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και έγκριση νέας Μελέτης προσωρινών – εργοταξιακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ»,  Αναδόχου: «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

8.6 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακή σήμανση) στο τμήμα  Αρμένοι – Παλέ της επαρχιακής οδού 3 Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. ΤΜΗΜΑ : ΑΡΜΕΝΟΙ – ΠΑΛΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

8.7 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση κατά μήκος τομής από τη ΔΕΥΑΑΝ στην Ε.Ο. 16, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

  1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9.1 Έγκριση 2ης Τροποποίησης της αριθμ.: 134/2021 (πρακτ. 24/20-12-2021) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το ευρωπαϊκό έργο RE-PLAN-CITY LIFE», σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ.

-(εισηγητής ο κ. Γεώργιος  Αλεξάκης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.