Ούτε 1 ευρώ για την χαμένη ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη

Τελείως αρνητική η απάντηση του ΕΛΓΑ στο υπόμνημα του ΣΕΔΗΚ για τις καταστροφές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή την Άνοιξη.
Έκλεισε την πόρτα για καταβολή αποζημιώσεων αλλά και ΠΣΕΑ στους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης που υπέστησαν ζημιές την περασμένη άνοιξη ο ΕΛΓΑ, όπως ό προκύπτει από την απάντηση του ΕΛΓΑ στο υπόμνημα που είχε στείλει ο ΣΕΔΗΚ τον περασμένο Ιούλιο.

Σύμφωνα με το έγγραφο,

ο καύσωνας συμπεριλαμβάνεται στους φυσικούς κινδύνους που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 8 σημείο ε του προαναφερόμενου Κανονισμού, καύσωνας, θεωρείται η καταγεγραμμένη άνοδος της μέγιστης θερμοκρασίας του αέρα σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη των 40 οC, που σε συνδυασμό ή όχι με την έντονη ηλιακή ακτινοβολία έχει σαν συνέπεια ζημιά στη φυτική παραγωγή. Επομένως, οι αναφερόμενες στο έγγραφό σας συνθήκες καύσωνα της άνοιξης, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες, δεδομένου ότι ήταν χαμηλότερες από 40 οC, δεν μπορούν να καλυφθούν ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α.

Σε ότι αφορά στο ενδεχόμενο αποζημιώσεων έστω μέσω των ΠΣΕΑ, ο ΕΛΓΑ αφού αναφέρει τις προυποθέσεις που ισχύουν, ουσιαστικά λέει «μην μπείτε στον κόπο γιατί θα απορριφθεί και δεν θα υτοβληθεί φάκελος στην ΕΕ».

Επίσης απορρίπτει την πρόταση του ΣΕΔΗΚ για τροποποίηση του κανονισμού με τον οποίο καλύπτονται ζημιές στην ανθοφορία μόνο αποπαγετό και όχι απο καύσωνα.

Και το απαντητικό έγγραφο του ΕΛΓΑ καταλήγει με το εξής απίστευτο.

«Σημειώνουμε ότι καύσωνας σημειώθηκε στην Κρήτη στις 18/6/2016, περίοδο που η ελαιοπαραγωγή ήταν σε στάδιο ασφαλιστικά καλυπτόμενο, χωρίς όμως να διαπιστωθούν ζημιές στην διαμορφωθείσα παραγωγή.»

Πηγή: flashnews.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ