Από την Δ/νση Δημόσιας Υγεία και Κοινωνικής Πρόνοιας της N.A.Λασιθίου, από 13/9/2010 θα ξεκινήσει η έκδοση και αναθεώρηση των δελτίων μετακίνησης μειωμένου εισιτηρίου, έτους 2010, για τα άτομα με Αναπηρίες.

 

Από την Δ/νση Δημόσιας Υγεία  και Κοινωνικής  Πρόνοιας  της N.A.Λασιθίου ανακοινώνεται ότι  από  13/9/2010   θα ξεκινήσει η έκδοση και αναθεώρηση των δελτίων  μετακίνησης  μειωμένου εισιτηρίου,  έτους 2010,   για τα άτομα με Αναπηρίες. Η έκδοση νέων Δελτίων θα γίνεται αποκλειστικά από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας , ενώ η αναθεώρηση  των δελτίων θα γίνεται και από τα ΚΕΠ  του Νομού έως και 30/9/2010.

Μετά την 30/9/2010 και η αναθεώρηση θα γίνεται μόνο από τη τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Πρόνοιας Ν.Α.Λασιθίου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για την έκδοση νέου δελτίου είναι :

 1. 1. Αίτηση
 2. 2. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής  με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή απόκομμα αναπηρικής σύνταξης  του Ο.Γ.Α. ή Απόφαση με ποσοστό Αναπηρίας άλλων ταμείων
 3. 3. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
 4. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  που θα αναφέρεται η ακριβής  διεύθυνση του τόπου της μόνιμης κατοικίας
 5. 5. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες . Οι ολικά τυφλοί και οι βαριά νοητικά υστερούντες με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω που δικαιούνται δελτίο συνοδού , θα συνυποβάλλουν  τρείς ίδιες φωτογραφίες
 6. 6. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας

Για ανανέωση  Δελτίου

 1. 1. Αίτηση
 2. 2. Παλαιό δελτίο  μετακίνησης ΑμεΑ
 3. 3. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή απόκομμα αναπηρικής σύνταξης του ΟΓΑ ή Απόφαση με ποσοστό αναπηρίας άλλων ταμείων , σε περίπτωση που έχει λήξει το ποσοστό αναπηρίας
 4. 4. Μία φωτογραφία εάν η  φωτογραφία του δελτίου είναι φθαρμένη ή δεν υπάρχει κενό για την σφραγίδα αναθεώρησης
 5. 5. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας
 6. 6. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
 7. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  όπου θα αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας

Όσοι έχουν εκδώσει ή θεωρήσει Δελτία μειωμένου εισιτηρίου, το έτος 2010,  με την ένδειξη <<προσωρινό>> στη θέση της διάρκειας ισχύος θα πρέπει να επανέλθουν για την εκ νέου θεώρηση.

Επίσης όσοι προσκομίσουν Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής εκδοθείσα μετά την 1/1/2011, θα λαμβάνουν δελτίο που θα χρησιμοποιούν για όσο χρονικό διάστημα του έτους 2011 παραταθεί η ισχύς αυτών του 2010, βάσει της Κ.Υ.Α. Αρ.Πρωτ.Π3α/Φ.11/ΓΠ.44430/15-4-2010, με την ένδειξη <ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ> στη θέση της διάρκειας ισχύος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ