Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 1ου Εργασιακού Μπάσκετ Δήμου Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε την περσινή χρονιά, ξεκίνησαν οι εργασίες διοργάνωσης του 2ου Εργασιακού Πρωταθλήματος για το έτος 2016 – 2017.Κατά τη συνεδρίαση της οργανωτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος, κ.  Ηλίας Νταραράς, Δημοτικός Σύμβουλος και τα μέλη κ.Γεώργιος Ασπραδάκης, Δημοτικός Σύμβουλος και κ.Μιχάλης Μαυροκουκουλάκης εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου και προπονητής οριστικοποίησαν μεταξύ άλλων την προκήρυξη που αφορά τη διεξαγωγή του 2ου Εργασιακού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, ενώ συζήτησαν παράλληλα θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό της διοργάνωσης, καθώς και σημαντικές οργανωτικές λεπτομέρειες .

Όπως ανέφεραν οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται μέχρι και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Ιεράπετρας, οδός Ομηρείας 8, 4ος όροφος, ενώ για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με προϋποθέσεις και όρους της διοργάνωσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στα άρθρα της σχετικής προκήρυξης που είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας ierapetra.gov.gr.

ergasiako-enarksi

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2016-2017

O ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, σύμφωνα με την 263/3.10.2016 απόφαση του Δ.Σ., θα διοργανώσει το  «2Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» για την περίοδο 2016/2017 και συγκεκριμένα από 3 Δεκεμβρίου 2016 έως 15 Ιουνίου 2017.

Στόχος των αγώνων είναι η ενσωμάτωση της άθλησης στη ζωή των Δημοτών για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και υγείας με αρμονική ανάπτυξη του σώματος και του πνεύματος.

ΑΡΘΡΟ 1.    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Ορίζεται  επιτροπή του εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης περιόδου 2016-2017 ως εξής:

Α) ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ-Δημοτικός Σύμβουλος.

Β) ΜΕΛΟΣ: ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Δημοτικός Σύμβουλος

Γ) ΜΕΛΟΣ : ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ , Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου, Προπονητής Καλαθοσφάιρισης.

Για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

Η Επιτροπή θεωρούμε ότι πρέπει να μην είναι πολυμελής ώστε να είναι πιο ευέλικτη. Σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής πρέπει να ανήκει στην υπηρεσία ώστε να μην υπάρχουν πιθανόν δυσλειτουργίες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Αρμοδιότητες Επιτροπής:

α) Ευθύνη διοργάνωσης και διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

β) Έγκριση των καταστάσεων συμμετοχής των ομάδων και έκδοσης των δελτίων των διαγωνιζομένων.

γ) Ορισμός διαιτητών, κριτών  και  ιατρού των αγώνων.

δ) Εκδίκαση ενστάσεων.

ε) Επιβολή ποινών.

στ) Καθορισμός προγράμματος

ζ)  Αποφασίζει για όποιο ζήτημα προκύψει και δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό. Η επιτροπή συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα , σε ώρα και τόπο που η ίδια θα ορίσει. Εάν κριθεί απαραίτητη η συμμετοχή εκπροσώπου από κάθε ομάδα στη συνεδρίαση , οι υπεύθυνοι των ομάδων θα ειδοποιηθούν έγκαιρα.

ΑΡΘΡΟ 2:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φορείς (Δήμος, Υπηρεσίες, Σώματα Ασφαλείας, Αγροτικοί σύλλογοι, Εμπορικοί σύλλογοι, Ιδιωτικές επιχειρήσεις, επαγγελματικοί κλάδοι, σύνδεσμοι, σωματεία κ.α.)  που αναπτύσσονται στα όρια του Δήμου Ιεράπετρας, ένας φορέας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει και με περισσότερες από μία ομάδα. Οι ομάδες θα πρέπει να αποτελούνται μόνο από αθλητές που εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση με το οικείο φορέα. Κατ εξαίρεση κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει και 2 αθλητές: α) που δεν ανήκουν σε κανένα φορέα (π.χ. άνεργοι)  β) που ανήκουν σε φορέα αλλά αυτός δεν δήλωσε συμμετοχή.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να τηρούν τις εξής προϋποθέσεις :

 • Δεν είναι αθλητές εν ενεργεία στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης κατά την αγωνιστική περίοδο 2016 – 2017
 • Δεν είναι εν ενεργεία αθλητής κατά την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 σε οποιοδήποτε άθλημα. Αθλητές εν ενεργεία θεωρούνται όσοι αγωνίστηκαν έστω και σ’ ένα επίσημο αγώνα με αθλητικό σωματείο κατά την παραπάνω αναφερόμενη αγωνιστική περίοδο. Αθλητές εν ενεργεία μπορούν να αγωνιστούν μόνο εάν έχουν συμπληρώσει το 30Ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι αθλητές που αγωνίζονται σε πνευματικά αθλήματα (σκάκι, μπριτζ κ.τ.λ.).
 • Να έχουν προσκομίσει πρόσφατη ιατρική βεβαίωση θεωρημένη από καρδιολόγο.

ΑΡΘΡΟ 3:   ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ομάδα θα πρέπει να  αποτελείται από 10 τουλάχιστον αθλητές . Ο φορέας  που επιθυμεί να συμμετάσχει στους αγώνες πρέπει  να υποβάλει στο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Δήμου Ιεράπετρας στον αρμόδιο υπάλληλο Αϊβαλιώτη Εμμανουήλ      (τηλέφωνο 28423 41 305) έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016:

 1. A. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ που περιλαμβάνει:
 • Την υπογεγραμμένη δήλωση του υπεύθυνου φορέα ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου  της προκήρυξης και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Την βεβαίωση ότι οι αναγραφόμενοι στην κατάσταση συμμετοχής- των αθλουμένων εργάζονται ή είναι μέλη ή είναι συνεργάτες στον φορέα για τον οποίο είναι υπεύθυνος ο υπογράφων.
 • Tον ορισμό ενός εκπροσώπου-υπεύθυνου του φορέα του και ενός αναπληρωματικού του, που ένας εξ αυτών θα παρίσταται στον αγώνα, ως υπεύθυνος – εκπρόσωπος της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα
 1. B. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που περιλαμβάνει:
 2. Ονοματεπώνυμο και έτος γέννησης του αθλούμενου.
 3. Υπογραφή από τον υπεύθυνο ή εκπρόσωπο του φορέα
 4. Στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες ομάδας (email, τηλέφωνο, χρώματα ομάδας κλπ).

 

ΑΡΘΡΟ 4:   ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ

Το δελτίο του αθλούμενου  Για να δηλώσει συμμετοχή μια ομάδα πρέπει για κάθε αθλητή να προσκομίσει:

α) Μία φωτογραφία.

β) Φωτοτυπία (εμπρός και πίσω) της αστυνομικής ταυτότητας.

γ)Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 ,επικυρωμένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, που θα αναφέρει ότι ο αθλητής συμμετέχει με αποκλειστικά δική του ευθύνη στο εργασιακό  πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης σε ότι αφορά τυχόν τραυματισμό του και κατά συνεπεία παραιτείται κάθε σχετικής αποζημιώσεις ,όπως επίσης και ότι γιατρός έχει επιβεβαιώσει ότι ο αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

δ) Τα δελτία θα πρέπει να φέρουν θεώρηση γιατρού καρδιολόγου για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο .

ΑΡΘΡΟ  5 : ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλούμενων στο τουρνουά είναι να υπάρχει  ιατρική εξέταση ιατρού καρδιολόγου στο δελτίο αθλουμένου και να κατατίθεται στη γραμματεία των αγώνων.
 • Η υγιεινή κατάσταση των συμμετασχόντων είναι ευθύνη των ιδίων.
 • Οι   συμμετέχοντες αθλητές πρέπει να γνωρίζουν, ότι δεν πάσχουν  από κάποια ασθένεια που έθετε ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους,  ή θα περιόριζε την δυνατότητα συμμετοχής τους στο Τουρνουά,  αντιλαμβάνονται τους σχετικούς κινδύνους και οικειοθελώς και ελεύθερα επιλέγουν να τους  αναλάβουν.
 • Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας διαγωνιζομένου (αθλούμενου ή διαιτητή ή παράγοντα τέλεσης του αγώνα) κατά την διάρκεια ενός αγώνα , προκύψουν στην συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, ο διοργανωτής  ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ,ουδεμία ευθύνη φέρει.
 • Ο διοργανωτής ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  αναλαμβάνει τον ορισμό ιατρού στους αγώνες   και διασφαλίζει την παρουσία ιατρού  κατά την διάρκεια των αγώνων .

Η παρουσία ιατρού στους αγώνες πιστοποιείται από τον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα , ο οποίος υποχρεούται να μην ξεκινήσει ή να διακόψει τον αγώνα εάν δεν υπάρχει ιατρός.

ΑΡΘΡΟ 6:   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ

 • Πριν από κάθε παιχνίδι οι ομάδες υποχρεούται να προσκομίσουν τα αθλητικά δελτία τους μαζί με τις καρδιολογικές βεβαιώσεις. Η γραμματεία οφείλει να ελέγχει για την ορθότητα των αθλητικών δελτίων των συμμετεχόντων. Υπεύθυνος για τον έλεγχο των καρδιολογικών βεβαιώσεων πριν από την έναρξη του είναι ο γιατρός του αγώνα. Διαγωνιζόμενος ο οποίος δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση καρδιολογικού ελέγχου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Εάν ομάδα χρησιμοποιήσει παίχτη που δεν έχει δελτίο συμμετοχής ή βεβαίωση καρδιολογικού ελέγχου μηδενίζεται για το συγκεκριμένο παιχνίδι και το σκορ εναντίον της είναι 20-0.
 • Ο Αγώνας διαρκεί 40 λεπτά σε 4 περιόδους διάρκειας 10 λεπτών έκαστη ( καθαρού χρόνου ), μεταξύ των περιόδων θα   υπάρχει διάλειμμα 2 λεπτών εκτός της 2ης προς 3η που το διάλειμμα  θα διαρκεί 10λεπτά . Σε κάθε περίοδο η κάθε ομάδα δικαιούται 1 τάιμ – άουτ. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στο κανονικό αγώνα, θα δίνεται 5λεπτη παράταση και 1τάιμ–αουτ   ανά ομάδα. Εάν η  ομάδα παρουσιαστεί με  4 αθλητές στο γήπεδο δεν ξεκινάει ο αγώνας, και μετά 15 λεπτά κλείνει το Φ.Α με μηδενισμό της ομάδας που  παρουσίασε 4 αθλητές.

ΑΡΘΡΟ 7: ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

Το φύλλο αγώνα συντάσσεται από τη γραμματεία και σ’ αυτό αναγράφονται :

 • Ο αριθμός της αγωνιστικής
 • Η ημερομηνία, τοποθεσία και ώρα έναρξης του αγώνα
 • Οι συνθέσεις και οι υπεύθυνοι των ομάδων
 • Τα ονοματεπώνυμα των διαιτητών
 • Τα ονοματεπώνυμα των κριτών
 • Το ονοματεπώνυμο του γιατρού του αγώνα

Μετά τη λήξη του αγώνα; , πρέπει να αναγραφεί :

 • Το αποτέλεσμα του αγώνα
 • Τυχόν παρατηρήσεις των διαιτητών σε περίπτωση αποβολής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφεται λεπτομερώς το ονοματεπώνυμο του παίχτη και ο λόγος της αποβολής.
 • Ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν με βάση των παρόντα κανονισμό.
 • Λόγοι οι οποίοι συνέτρεξαν για την διακοπή του αγώνα σε βάρος της μίας ή της άλλης ομάδας και την τυχόν κατακύρωση του αποτελέσματος υπέρ μιας απ’αυτές.
 • Μετά την υπογραφή του φύλλου αγώνα από τον διαιτητή απαγορεύεται η τροποποίηση , συμπλήρωση ή διόρθωσή του. Εάν υπάρχει η ανάγκη , η συμπληρωματική έκθεση του διαιτητή θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Μπάσκετ.

ΑΡΘΡΟ 8 :  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ –  ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Οι ομάδες που συμμετέχουν για κάθε αγώνα βαθμολογούνται με :

 • Δύο ( 2 ) βαθμούς σε περίπτωση νίκης
 • Έναν βαθμό ( 1 ) σε περίπτωση ήττας.

Η ομάδα μηδενίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις :

 • Σε περίπτωση συμμετοχής σε αγώνα διαγωνιζομένων που δεν δικαιούνται συμμετοχής και αφού έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και νόμιμα η ένσταση. Η ένσταση για κακή συμμετοχή διαγωνιζόμενου μπορεί να υποβληθεί στην Επιτροπή Μπάσκετ εντός 48 ωρών από τη λήξη του παιχνιδιού.
 • Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας η ομάδα που θέλει να υποβάλλει ένσταση μπορεί να το πράξει πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Μετά το πέρας της διάρκειας του αγώνα η συγκεκριμένη ένσταση δε γίνετε δεκτή.
 • Σε περίπτωση μη προσέλευσης της στον αγωνιστικό χώρο ( μηδενισμός και σκορ 20-0).
 • Ομάδα που δεν θα παρουσιαστεί δυο (2) φορές αποβάλλεται από την συνέχεια των αγώνων.
 •  Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν τα παρακάτω:

α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμήσουν είναι δύο λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί στο μεταξύ τους αγώνα.

β) Αν οι ομάδες που ισοβαθμήσουν είναι περισσότερες από δύο τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη. Αν όμως και από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα (εσωτερική ισοβαθμία), τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες. Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων ( η διαφορά που προκύπτει από τι αφαίρεση των πόντων που σημείωσε η ομάδα με τους πόντους που δέχτηκε) στους μεταξύ τους αγώνες. Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής σε όλους τους αγώνες του ομίλου των ομάδων που έχουν ισοβαθμήσει από την αρχή.

ΑΡΘΡΟ 9: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Θα ανακοινωθεί μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και ανάλογα τον αριθμό αυτών.

ΑΡΘΡΟ 10:  ΕΠΑΘΛΑ – ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

Έπαθλα και  αναμνηστικά θα αποδοθούν μετά την ολοκλήρωση όλων των αγώνων του Εργασιακού  Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης.

Στον πρώτο νικητή θα αποδοθεί κύπελλο και μετάλλια, στο δεύτερο νικητή θα αποδοθούν μετάλλια. Κύπελλο θα αποδοθεί και στον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος.

Η πρωταθλήτρια ομάδα, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ειδικό πρωτάθλημα με τις άλλες  πρωταθλήτριες του Νομού Λασιθίου, για την εκπροσώπηση του νομού στο Παγκρήτιο εργασιακό πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 11: ΓΗΠΕΔΑ – ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Θα χρησιμοποιηθεί, σε ώρες και ημέρες που είναι διαθέσιμο και δεν επηρεάζει τον προγραμματισμό των υφιστάμενων σωματείων, το Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Ιεράπετρας  ή το κλειστό των Σχολικών εγκαταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΑ

α) Οι αγωνιζόμενες ομάδες πρέπει να παρουσιάζονται στο γήπεδο με ομοιόμορφη αθλητική περιβολή.

β) Να προσκομίζουν στον σημειωτή την κατάσταση συμμετοχής και τα δελτία των αθλουμένων της που θα αγωνισθούν καθώς και τα ονόματα του αρχηγού και του αναπληρωτή του ,δεκαπέντε λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα

γ) Στην προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα να έχει πέντε (5) τουλάχιστον αθλητές έτοιμους να αγωνιστούν σε περίπτωση που μια ομάδα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί με τα όσα ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, τότε και μόνο δικαιούται να της δοθεί 15λεπτή καθυστέρηση για την έναρξη του αγώνα, ο χρόνος αυτός καθορίζεται με βάση την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και δεν είναι δυνατόν να παραταθεί, από τον αναφερόμενο χρόνο περισσότερο από 15 λεπτά.

δ) Για την ομαλή  διεξαγωγή του πρωταθλήματος είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ σε κάθε παιχνίδι  η παρουσία Ιατρού, Διαιτητών, Γραμματείας,

ε). Με ευθύνη των Διαιτητών κανένας αγώνας δεν θα διεξάγεται χωρίς την παρουσία Ιατρού που κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για την ασφάλεια των αθλουμένων.

Ως αποδεικτικό  των στοιχείων  του αθλούμενου, είναι το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο , το οποίο θα επιδεικνύεται στον διαιτητή εφ όσον ζητηθεί.

Ο έλεγχος και η τήρηση των παραπάνω είναι ευθύνη των ορισθέντων διαιτητών

Υπεύθυνοι του αγώνα, ορίζονται οι εκπρόσωποι των ομάδων ( ένας από κάθε ομάδα ) που ευρίσκονται στο γήπεδο, οι δύο διαιτητές, οι δύο κριτές  και ο ιατρός, αναγράφονται και υπογράφουν στο Φ.Α  και οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα, επιλύεται από αυτούς.

Κριτές και Διαιτητές θα ορίζονται κατά προτίμηση από τους αντίστοιχους επίσημους συνδέσμους της Κρήτης. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, θα ορίζονται πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ οι οποίοι και θα λαμβάνουν την αντίστοιχη οικονομική αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεως έχουν οι ομάδες που συμμετέχουν στον αγώνα για τους παρακάτω λόγους :

 • Για αντικανονική συμμετοχή  αθλητή. Για την περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει δεκτή ή ένσταση είναι ο αθλητής να είχε συμμετοχή στον αγώνα. Η ομάδα που θα τιμωρηθεί για αντικανονική συμμετοχή παίκτη τιμωρείται αυτοδίκαια σε όλους τους αγώνες που είχε συμμετοχή ο εν λόγω παίκτης.
 • Για πλαστοπροσωπία αθλητή. Για την περίπτωση πλαστοπροσωπίας, αρκεί η αναγραφή του αθλητή στο   Φ.Α.
 • Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. και για να γίνουν τυπικά δεκτές πρέπει να φέρουν την υπογραφή του αρχηγού της ομάδας που την καταθέτει και πρέπει να αναλύονται σε αυτήν καθαρά οι λόγοι.
 • Δικαίωμα ένστασης έχει μόνο η διαγωνιζόμενη στο συγκεκριμένο παιχνίδι ομάδα.

ΑΡΘΡΟ 14:  ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή κάθε ομάδας-φορέα επιβαρύνεται με το ποσό που θα ορίσει η Επιτροπή.

Τα χρήματα αυτά θα διατίθενται για : την αποζημίωση διαιτητών-κριτών, ιατρών, για την αγορά επάθλων και αναμνηστικών, για την αγορά υλικών (μπάλες, διχτάκια κ.α.), έκδοση δελτίων, καθώς και για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα προκληθούν στα κλειστά από φθορά.

ΑΡΘΡΟ 15 :  ΠΟΙΝΕΣ – ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

 • Ομάδες ή παίκτες που προκαλούν επεισόδια που δυσφημούν τον θεσμό του ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ θα αποβάλλονται για πάντα από το εργασιακό πρωτάθλημα. Το ίδιο θα ισχύει και για τους διαιτητές που ανέχονται τέτοιες καταστάσεις και δεν θα τις αναφέρουν στα φύλλα αγώνα και στις συμπληρωματικές εκθέσεις τους.
 • Ομάδες που αποχωρούν από το πρωτάθλημα, πριν ολοκληρωθεί, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο.
 • Ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες τους μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία από το Γραφείο Αθλητισμού δεν θα λάβουν μέρος στην κλήρωση.
 • Το πρόγραμμα των αγώνων θα ακολουθείται πιστά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες χωρίς καμία διαμαρτυρία. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληροφόρηση του προγράμματος, θα είναι οι εκπρόσωποι των ομάδων οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται από το Γραφείο Αθλητισμού.
 • Αναβολή δεν θα χορηγείται για κανένα λόγο και ομάδες που δεν θα κατεβούν στο ορισμένο από το Γραφείο Αθλητισμού παιχνίδι  θα το χάνουν και οι βαθμοί θα πηγαίνουν στην αντίπαλη ομάδα (2-0) , αν δεν κατέβουν και οι δύο δεν θα παίρνει κανείς τους βαθμούς (0-0), αν κάποια ομάδα για διαφόρους λόγους δεν θα κατέβει δύο φορές, αυτόματα θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα και θα μηδενίζεται.

ΑΡΘΡΟ 16 :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι  οι ευρισκόμενοι στους πάγκους των   ομάδων, υπόκεινται στους κανόνες που διέπουν την αθλητική συμπεριφορά.

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά για την καταλληλότητα και την κατάσταση των χώρων που θα διεξαχθεί  το ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ και αναγνωρίζεται από τους φορείς που συμμετέχουν στο Τουρνουά, καθώς και τους συμμετέχοντες αθλητές, ότι η συμμετοχή τους μπορεί να εμπεριέχει κινδύνους, ατυχήματος, τραυματισμού, κλοπής ή ζημιάς.

Επιπλέον θα συμφωνούν και θα συμμορφώνονται με τις εύλογες οδηγίες των διοργανωτών του Τουρνουά κατά την διάρκεια του.

Οι  συμμετέχοντες φορείς και οι αθλητές αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν ότι ο ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ανά πάσα στιγμή έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή φορέων ή αθλητών στο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ α) για κάθε λόγο που κρίνει απαραίτητο κατόπιν επαρκούς αιτιολόγησης,  β) αν δεν συμμορφώνονται με τη παρούσα προκήρυξη ή με τις οδηγίες των επιτροπών ή των εκπροσώπων του ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.

Οι συμμετέχοντες φορείς και οι αθλητές αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι προκειμένου να συμμετέχουν στο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ απαιτείται να παρέχουν προσωπικά δεδομένα στο ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός και Μητρός, Αρ. Ταυτότητας, Διεύθυνση Κατοικίας και Τηλέφωνο), και γνωρίζουν και κατανοούν ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ για την Διαχείριση του  ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς και οι αθλητές συμφωνούν και αποδέχονται πιθανή παρουσία τους σε φωτογραφίες ή video που θα δημοσιεύονται από τον οργανισμό ή συνεργάτες του στο διαδίκτυο  στην τηλεόραση ή στις εφημερίδες.

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ρυθμίζεται από την επιτροπή του τουρνουά.

Ιεράπετρα  24/10/2016

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                           

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ