Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, ξεκίνησε η έκδοση και αναθεώρηση των δελτίων μετακίνησης μειωμένου εισιτηρίου έτους 2011 για τα άτομα με Αναπηρίες.

AΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι από 1/6/2011 θα ξεκινήσει η έκδοση και αναθεώρηση των δελτίων μετακίνησης μειωμένου εισιτηρίου έτους 2011 για τα άτομα με Αναπηρίες. Η έκδοση νέων Δελτίων θα γίνεται αποκλειστικά από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Λασιθίου ενώ η αναθεώρηση των δελτίων θα γίνεται και από τα ΚΕΠ του Νομού έως και 31/12/201.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για την έκδοση νέου δελτίου είναι :
1. Αίτηση
2. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής  με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή απόκομμα αναπηρικής σύνταξης  του Ο.Γ.Α. ή Απόφαση με ποσοστό Αναπηρίας άλλων ταμείων
3. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  που θα αναφέρεται η ακριβής  διεύθυνση του τόπου της μόνιμης κατοικίας.
5. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες . Οι ολικά τυφλοί και οι βαριά νοητικά υστερούντες με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω που δικαιούνται δελτίο συνοδού, θα συνυποβάλλουν  τρείς ίδιες φωτογραφίες.
6. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας

Για ανανέωση Δελτίου
1. Αίτηση
2. Παλαιό δελτίο  μετακίνησης ΑμεΑ
3. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή απόκομμα αναπηρικής σύνταξης του ΟΓΑ ή Απόφαση με ποσοστό αναπηρίας άλλων ταμείων, σε περίπτωση που έχει λήξει το ποσοστό αναπηρίας.
4. Μία φωτογραφία εάν η  φωτογραφία του δελτίου είναι φθαρμένη ή δεν υπάρχει κενό για την σφραγίδα αναθεώρησης.
5. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας.
6. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  όπου θα αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας.
Όσοι έχουν εκδώσει ή θεωρήσει Δελτία μειωμένου εισιτηρίου το έτος 2010  με την ένδειξη <<προσωρινό>> η ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ  στη θέση της διάρκειας ισχύος θα πρέπει να επανέλθουν για την εκ νέου θεώρηση.

Πληροφορίες: Πλακιά Ε. – Φραγκιουδάκη.Μ                                                                                 
FAX:28410-25603                                                                                    
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:28413-40382-383

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ