(ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ», ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ü Προσδιορισμός  ένταξης ή όχι στο κανονικό καθεστώς.
ü Χρόνος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων
ü Συντελεστές ΦΠΑ γεωργικών προϊόντων & υπηρεσιών
ü Ποιοι θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
ü Αντιμετώπιση των γεωργών στη φορολογία εισοδήματος.
ü Η έννοια της μεταποίησης  στη φορολογία εισοδήματος
ü Τι δεν είναι γεωργικό εισόδημα.
ü Φορολόγηση επιδοτήσεων
ü Φορολογικές δηλώσεις αγροτών
ü Φ.Π.Α.: Υποχρεώσεις αγροτών του κανονικού καθεστώτος.
ü Φ.Π.Α.: Επιστροφή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος.
ü Μητρώο παγίων
ü Απογραφή
ü Αυτοτιμολόγηση
ü Ιδιοχρησιμοποίηση αγροτικών ακινήτων – αγροτεμαχίων.
ü Τιμολόγια άνω των 500,00€ – Τρόποι εξόφλησης.
ü Αγροτικά φωτοβολταϊκά.
ü Επιδοτήσεις και φορολογία
ü Τι ισχύει από 01.01.17 φορολογικά & ασφαλιστικά
ü Συνταξιούχοι – δημόσιοι υπάλληλοι που αποκτούν αγροτικό εισόδημα
ü Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Εργόσημα

Ημέρα: Παρασκευή  21/4/2017
Ώρες: 16.00-21.00
Διάρκεια: 5 ώρες
Εισηγητής: Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:
Φοροτεχνικός
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Καρδίτσας
Μέλος Γ.Σ. Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Γ.Γ. ΓΕΟ.Φ.ΙΝ.
Οικονομικός Επόπτης Ε.Β.Ε. Καρδίτσας

Τόπος: Ιεράπετρα, αίθουσα Δημοτ.Συμβουλίου (Μαρία Λιουδάκη)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ