Οι εργασίες αυτές αποτελούν  τμήμα του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε και εκτελείται από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, μετά από τη σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ιεράπετρας και έχει Προϋπολογισμό 220.000,00€ .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ