Από τον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 12-04-2017 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μας και εκτός των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συνέταξε και τον Κανονισμό Αρδευσης έτους 2017, ο οποίος θα τεθεί για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και σε γενικές γραμμές έχει ως εξής:

Α. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ.

Οι δικαιούμενες ποσότητες νερού ανά καλλιέργεια, από 01-01-2017 έως 31-12-2017, για τα αγροκτήματα που εξυπηρετούνται από τον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας έχουν ως εξής:

  1. Ελαιόδενδρα και αλλα δένδρα 8 κ.μ. ανά δένδρο.
  2. Θερμοκήπια με καλλιέργεια κηπευτικών 700 κ.μ. ανά στρέμμα.
  3. Θερμοκήπια με καλλιέργεια λουλουδιών 1.250 κ.μ. ανά στρέμμα.
  4. Θερμοκήπια με καλλιέργεια μπανάνας 1.250 κ.μ. ανά στρέμμα.
  5. Θερμοκήπια με υδροκαλλιέργεια κηπευτικά 750 κ.μ. ανά στρέμμα.
  6. Θερμοκήπια με υδροκαλλιέργεια λουλούδια 1.400 κ.μ. ανά στρέμμα.
  7. Θερμοκήπια παραγωγής φυταρίων (φυτώρια) 1.150 κ.μ. ανά στρέμμα.

Η χορήγηση νερού γιά κήπους κατοικίδια ζώα και λοιπές χρήσεις, θα γίνεται χωρίς αίτηση και χωρίς έλεγχο όσον αφορά την έκταση ή τον αριθμό των ζώων, ενώ η χορηγούμενη ποσότητα θα είναι μέχρι 100 κ.μ. νερού το πολύ ανά οικογένεια.

Β. ΧΡΕΩΣΕΙΣ.

Η τιμή χρέωσης της διακαιούμενης ποσότητας νερού, γιά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι 0,18 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο και γιά τις μή αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι 0,60 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο, γιά τις μονάδες παραγωγής φυταρίων (φυτώρια), ήτοι 0,36 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο και για τα ελαιουργεία 0,40 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο.

Γ. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ.

Σε γενόμενη μέτρηση εάν διαπιστωθεί οτι κάποιος καταναλωτής εχει πραγματοποιήσει υπέρβαση σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα αφαιρείται το υδρόμετρο του οποίου η καταγεγραμμένη κατανάλωση, υπερβαίνει το διπλάσιο της δικαιούμενης ποσότητας νερού.

Η υπέρβαση σε ποσοστό μέχρι το 50% επί της δικαιούμενης ποσότητας νερού, θα χρεώνεται επί το διπλάσιο της συμβατικής τιμής, ήτοι 0,36 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο γιά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 1,20 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο γιά τις μη αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 0,72 ΕΥΡΩ για τις μονάδες παραγωγής φυταρίων και 0,80 ΕΥΡΩ γιά τα ελαιουργεία.

Πέραν του 50% η υπέρβαση θα χρεώνεται επί το πενταπλάσιο της συμβατικής τιμής, ήτοι, 0,90 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 3 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο γιά τις μή αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 1,8 ΕΥΡΩ για τις μονάδες παραγωγής φυταρίων και 2 ΕΥΡΩ γιά τα ελαιουργεία.

Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ο καταναλωτής μπορεί να πάρει το νερό που δικαιούται σύμφωνα με τα παραπάνω, συνολικά από ενα ή περισσότερα υδρόμετρα, ανεξάρτητα από την καλλιέργεια που ποτίζει με κάθε υδρόμετρο χωριστά, εφ’ όσον ολα τα υδρόμετρα αρδεύουν αγροκτήματα που βρίσκονται εντός της Ζώνης Ευθύνης του Οργανισμού, ή όλα εκτός.

Εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή προσωρινά του συμψηφισμού κατανάλωσης νερού γιά αρδευση αγροκτημάτων που βρίσκονται εντός της Ζώνης Ευθύνης του Οργανισμού, με την κατανάλωση νερού γιά αρδευση αγροκτημάτων που βρίσκονται εκτός της Ζώνης Ευθύνης του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι η ευθύνη φύλαξης των υδρομέτρων ανήκει στους καταναλωτές, συνεπώς και για την όποια κατανάλωση καταγραφεί σ’αυτό.

Καθίσταται πλέον υποχρεωτική η κατασκευή δεξαμενής συλλογής ομβρίων υδάτων από τους καλλιεργητές θερμοκηπίων, παλαιών και νέων, χωρητικότητας 30 κυβικών ανά στρέμμα καλλιέργειας. Υποχρεωτική επίσης καθίσταται και η μετατροπή του συστήματος άρδευσης από τους καλλιεργητές δένδρων, σε σύστημα στάγδην άρδευσης.

Επισημαίνεται επίσης ότι απαγορεύεται η άρδευση ενός κτήματος από δύο ή περισσότερες πηγές (συλλογικά αρδευτικά δίκτυα π.χ. από το Δήμο και από τον ΤΟΕΒ, ή από δύο ΤΟΕΒ κλπ) και στην περίπτωση που αυτό διαπιστωθεί, θα γίνεται διακοπή της παροχής νερού που χορηγεί ο Οργανισμός μας για το συγκεκριμένο κτήμα, διά παντός.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει ο Κανονισμός Αρδευσης έτους 2016.

Ο Πρόεδρος

Εμμ.Νικ.Παπαδάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ