Στις 07 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30.μ., τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέμα:

  1. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης θερινής περιόδου 2017 (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
  2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου στην οδό Μ. Φωνιαδάκη (πρώην Στέκι Νεολαίας)» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ