Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Λασιθίου καταγγέλλει τη στάση της διοίκησης της εταιρείας «Βιοκαλλιεργητές ΑΕ»

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Λασιθίου καταγγέλλει ως παράνομη και καταχρηστική τη στάση της διοίκησης της εταιρείας «Βιοκαλλιεργητές ΑΕ» με έδρα την Σητεία, η οποία προέβη σύμφωνα με καταγγελίες των εργαζομένων, σε απολύσεις και διώξεις εργαζομένων της μόνο και μόνο επειδή προέβησαν σε ίδρυση σωματείου.

Θεωρούμε ότι τέτοιες τακτικές είναι αντίθετες προς κάθε έννοια δημοκρατίας, ξένες ως προς τα ήθη της περιοχής μας και παράνομες, αφού σύμφωνα με το Ν.1264/1982 άρθρο 14 παρ. 4 «ορίζεται ότι είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση. Με τη διάταξη αυτή, διασφαλίζεται ότι κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να ασκεί το συνδικαλιστικό του δικαίωμα χωρίς τον κίνδυνο απώλειας της θέσης εργασίας του εξ αυτού του λόγου. Η προστασία αυτή είναι γενική και αφορά κάθε εργαζόμενο, με οποιαδήποτε είδους σχέση εργασίας  καθώς  και  των μελών της προσωρινής διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης που διορίζεται προσωρινά από το Δικαστήριο κατ’ άρθρο 69 ΑΚ.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου δηλώνει  την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους της «Βιοκαλλιεργητές ΑΕ» οι οποίοι το μόνο «έγκλημα» που διέπραξαν ήταν να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμά τους για συλλογική προάσπιση των συμφερόντων τους.