Τη στελέχωση του Νοσοκομείου και την ανάκληση της απόφασης για μετακινήσεις γιατρών ζητά η Ιεράπετρα

Μετά από πρόσκληση του Εντεταλμένου Συμβούλου Υγείας και προέδρου της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Ιεράπετρας, κ. Αντώνη Πετρά πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 έκτακτη συνάντηση με αφορμή πρόσφατες εξελίξεις για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας

που αφορούν στην μετακίνηση δύο ιατρών.

Παρουσία του Δημάρχου, κ. Θ. Καλαντζάκη, του υποδιοικητή του Νοσοκομείου της Ιεράπετρας, κ. Γ. Αρακαδάκη, Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, του Προέδρου του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου, του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου, φορέων του τόπου, ιατρών του Νοσοκομείου και πολιτών της Ιεράπετρας, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που απασχολούν το Νοσοκομείο με αφορμή και την απόφαση για μετακίνηση γιατρών του Νοσοκομείου Ιεράπετρας σε άλλη Υγειονομική δομή του Νομού.

Μετά από διεξοδική συζήτηση και τις τοποθετήσεις που έγιναν αποφασίστηκε, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, κ. Αντώνης Πετράς «Πρώτον, η αίτηση ανάκλησης της απόφασης που αφορά την μετακίνηση των γιατρών του Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Δεύτερον, η διεκδίκηση της άμεσης κάλυψης των αναγκών σε Ιατρικό προσωπικό της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της καθ΄ όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου και όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι την πρόσληψη δύο νέων Παθολόγων και τρίτον, η διεκδίκηση της προκήρυξης θέσης Γυναικολόγου, Παιδιάτρου και τριών Μαιών για τις ανάγκες στελέχωσης των κλινικών του Νοσοκομείου Ιεράπετρας».