Παράδοση ορθοπεδικών εργαλείων στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας

Ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας, κατόπιν ομόφωνης απόφασης (Πρακτικό 19) και το με αρ. πρωτ. 33/23-8-17 έγγραφό μας προς το Διοικητή του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, παραδώσαμε σήμερα Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 12.00 το μεσημέρι στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας:
• Ένα σετ ορθοπεδικών πριονιών- τρυπανιών, για τις ανάγκες του Ορθοπεδικού τμήματος.

Στην παράδοση παραβρέθηκαν ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ιεράπετρας κ. Γεώργιος Αρακαδάκης, ο Πρόεδρος Ανδρέας Μαμαντόπουλος και αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου .
Η προσφορά αυτή, που γίνεται μετά από συνεννόηση με τον Διοικητή και τα όργανα του Νοσοκομείου, προέρχεται από τη συνδρομή εγγραφής των μελών του συλλόγου και δωρεές μελών ή φίλων.
Σ’ αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον τόπο μας, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας συνεισφέρουμε όλοι με την εγγραφή μας στο Σύλλογο το ποσό των 10 ευρώ , που είναι και ετήσια συνδρομή για να έχουμε ένα δυναμικό Σύλλογο με φωνή και οικονομικές δυνατότητες ενίσχυσης του Νοσοκομείου , εκεί που το κράτος αδυνατεί.