Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιεράπετρας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

Η επίσκεψη έγινε προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι του σχολείου μας να γνωρίσουν τις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μετά το πέρας της φοίτησής τους στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτές και τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας υποδέχτηκε ο Διευθυντής του σχολείου κ. Γιακουμάκης Μανώλης, ο οποίος περιέγραψε τα στάδια και τη διάρκεια της φοίτησης, τους κλάδους επιλογής και απάντησε σε κάθε ερώτηση των εκπαιδευομένων.  Στην επίσκεψη μετείχαν όλοι οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές του σχολείου. Ευχαριστούμε τον Διευθυντή και τους καθηγητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ για τη λεπτομερή παρουσίαση του  σχολείου και τη φιλοξενία. Η επίσκεψη του ΣΔΕ στο Εσπερινό ΕΠΑΛ έχει παγιωθεί και έχει αποδείξει ότι βοηθάει σημαντικά τους μαθητές του σχολείου μας στη συνέχιση των σπουδών του.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ