Συνεδρίαση της Τ.Κ. Μαλών του Δήμου Ιεράπετρας στις 19/5/2017

Συνεδρίαση στο Γραφείο της Τ.Κ. Μαλών του Δήμου Ιεράπετρας στις 19/5/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. με τα παρακάτω θέματα:

  1. 1)  Άρδευση
  2. 2)  Ενημέρωση του Αντιδημάρχου Πανταζή Αργύρη προς τους υδρονομείς
  3. 3)  Αίτηση των:α)Ρουκουνάκη Εμμανουήλ, β)Ρουκουνάκη Γεώργιο, γ)Πλευράκη Εμμανουήλ για τη τοποθέτηση νέου κολεκτέρ άρδευσης στη θέση «Ξυπόλητου».
  4. 4)  Αίτηση των:α)Τσακιράκη Γεώργιο και β) Παντουβάκη Κων/νο για την τοποθέτησηκολεκτέρ άρδευσης στη θέση «Πλατιά Μυρτιά» .
  5. 5)  Αίτηση των: α)Πλευράκη Εμμανουήλ για την μεταφορά υδρομέτρου από την θέση«Πατέλα» στη θέση «Κοντοπού» υπάγεται στην περιοχή «Ρετικού»
  6. 6)  Αίτηση της Πλευράκης Μαρίας με θέμα: «Εξεύρεσης λύσης στα προβλήματα του

χωριού».

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας

Γεώργιος Τσακιράκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ