Συνεδρίαση της Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο 1ο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη» Δημοκρατίας 31 με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης αίτησης παραίτησης Μισθωτή κυλικείου ΕΠΑΛ/ΙΕΚ-3ου Γυμνασίου.
2. Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου ΕΠΑΛ/Εσπερινού ΕΠΑΛ/ΙΕΚ Ιεράπετρας και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Έγκριση διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών πετρελαίου για θέρμανση 2018 μέσω Δήμου, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ