Συνάντηση Περιφερειάρχη με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου για το νεοϊδρυθέν Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Οι προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα στη Περιφέρεια Κρήτης και το νεοϊδρυθέν Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέα Ζώρα, τον αναπληρωτή Πρύτανη Ιωάννη Καρακάση, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Αντώνη Χουρδάκη και την συμμετοχή του συμβούλου του Περιφερειάρχη σε θέματα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης-Απασχόλησης Κώστα Φλουρή.

Στη συνάντηση στη Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε, ότι, η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει τις εκπαιδευτικές δομές του Πανεπιστημίου Κρήτης,-όπως και όλων των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων του νησιού-  που στοχεύουν στον σχεδιασμό και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με αντικείμενο την ενίσχυση – κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού (εργαζομένων, φοιτητών, ανέργων) με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες δημιουργούν στρατηγικό πλεονέκτημα  για την ανάπτυξη και συνοχή της τοπικής οικονομίας.

Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε, ότι, η δημιουργία συμπράξεων και συνεργειών με τα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα του νησιού αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» με έμφαση στη γνώση στη πραγματική οικονομία. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την συνεχή στήριξη της Περιφέρειας  στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του νησιού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ