Ευχαριστήριο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας ευχαριστεί θερμά για την έμπρακτη στήριξή τους στο έργο του, την Τασία και Νίκη Δασενάκη, για την προσφορά των διακοσίων (200) ευρώ, στη μνήμη των: Εμμανουήλ Δασενάκη, Γεωργίου και Αλίκης Δαμηλάκη, Εμμανουήλ και Μαρίκας Δαμηλάκη.
Με την προσφορά τους αυτή, δίνουν μία άλλη διάσταση στον κοινωνικό τους ρόλο και συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Ανδρέας Μαμαντόπουλος Χαράλαμπος Κανάκης