Στο ΠΑΓΝΗ υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και της μειοδότριας εταιρείας για την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου σύγχρονου αξονικού τομογράφου 128 τομών στο ΠΑΓΝΗ.

Ο αξονικός τομογράφος των 128 τομών, τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ευκρίνειας, είναι ο πρώτος που θα λειτουργήσει σε Δημόσιο Νοσοκομείο στην Ελλάδα, με σημαντικά οφέλη τόσο στην ποιότητα και εξειδίκευση των εξετάσεων, όσο και στην μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών και την αύξηση των εξυπηρετούμενων πολιτών, αφού με τις δυνατότητες που παρέχει το νέο μηχάνημα σχεδόν καταργείται ο χρόνος αναμονής των ασθενών.

Η προμήθεια του αξονικού τομογράφου στο ΠΑΓΝΗ ανέρχεται στο ποσό των 757.680 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αποτελεί συνέχεια και το τελευταίο τμήμα της προμήθειας των συνολικά τριών αξονικών τομογράφων για τα νοσοκομεία της Κρήτης, που διενήργησε και ολοκληρώνει η 7η ΥΠΕ Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Οι δύο άλλοι αξονικοί τομογράφοι του έργου, 64 τομών έκαστος, έχουν εγκατασταθεί το 2015 επίσης και λειτουργούν πλήρως στο ΓΝ Χανίων και στο ΓΝ Βενιζέλειο του Ηρακλείου.

Στόχος της 7ης ΥΠΕ Κρήτης είναι ο νέος αξονικός τομογράφος στο ΠΑΓΝΗ να εγκατασταθεί και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του έτους, ολοκληρώνοντας έτσι ένα μεγάλο και σημαντικό έργο για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Κρήτη και ειδικότερα στο διαγνωστικό τομέα.