Στο θέμα του ΤΕΙ και στις επαφές του στην Αθήνα αναφέρθηκε στον Planet 90,6 ο Δήμαρχος Ιεράπετρας (Ηχητικό)

Η διάρθρωση των σχολών στο νομό Λασιθίου που προτείνει η επιτροπή Γαβρόγλου

Σχολή Μουσικών Σπουδών ή Σχολή Καλών Τεχνών με ένα Tμήμα Μουσικών Σπουδών στο νομό Λασιθίου, που θα ανήκει σε μια νέα Σχολή, εκείνη των Μουσικών Σπουδών ή Καλών Τεχνών

και θα έχει έδρα στο Λασίθι προτείνει το πόρισμα της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ανάπτυξη του ΤΕΙ Κρήτης (δεν προσδιορίζει την πόλη!!!), ικανοποιώντας έτσι μια μεγάλη ανάγκη της Κρήτης συνολικά, για την οργάνωση πανεπιστημιακού επιπέδου Μουσικών Σπουδών, σ’ ένα νησί με τεράστια μουσική παράδοση, τρία Μουσικά Σχολεία και ένα μεγάλο δυναμικό νέων και καταξιωμένων μουσικών, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Θεωρούμε ότι, για τη διασφάλιση της επιτυχίας του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος, θα απαιτηθούν τουλάχιστον 40 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ και 30 νέες θέσεις ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ, για τη στελέχωση εξ’ αρχής των νέων Τμημάτων. Επίσης, πρέπει να ληφθεί σοβαρή μέριμνα για τη φοιτητική στέγη, καθώς περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, όπως τα Χανιά, το Ρέθυμνο και ο Άγιος Νικόλαος, ήδη αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα, αναφέρει στο πόρισμά της η επιτροπή.

Μία από τις σχολές, (Β) Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας δημιουργείται με έδρα τον Άγιος Νικόλαος και τρία  τμήματα:

 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο),
 • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος).

Διατηρεί το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)

Κατά τα άλλα, το πόρισμα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πριν λίγα λεπτά και δημοσιεύει πρώτη η ΑΝΑΤΟΛΗ, προβλέπει:

Ακαδημαϊκή οργάνωση των Σχολών και των Τμημάτων του νέου Πανεπιστημίου

Η ακαδημαϊκή οργάνωση του νέου Πανεπιστημίου προτείνεται να περιλαμβάνει πέντε (5) Σχολές και δέκα πέντε (15) Τμήματα, τρία εκ’ των οποίων θα λειτουργήσουν σε ορίζοντα τριετίας, αποκτώντας την εξής δομή:

(Α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Ηράκλειο):

 • Τμήμα Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας*(Σητεία)

(Β) Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Άγιος Νικόλαος):

 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος)

Ακαδημαϊκή οργάνωση των Σχολών και των Τμημάτων του νέου Πανεπιστημίου

Η ακαδημαϊκή οργάνωση του νέου Πανεπιστημίου προτείνεται να περιλαμβάνει πέντε (5) Σχολές και δέκα πέντε (15) Τμήματα, τρία εκ’ των οποίων θα λειτουργήσουν σε ορίζοντα τριετίας, αποκτώντας την εξής δομή:

(Α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Ηράκλειο):

 • Τμήμα Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας*(Σητεία)

(Β) Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Άγιος Νικόλαος):

 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος)

(Γ) Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων – πενταετούς φοίτησης- (Ηράκλειο):

 • Τμήμα Γεωπονίας (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων** (Ηράκλειο)

(Δ) Πολυτεχνική Σχολή- πενταετούς φοίτησης- (Ηράκλειο):

 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ενεργειακών Μηχανικών (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)
 • Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών**(Χανιά)

(Ε) Σχολή Μουσικών Σπουδών ή Σχολή Καλών Τεχνών (νομός Λασιθίου):

 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών**(νομός Λασιθίου)

* Η επιτροπή σημειώνει ότι η λειτουργία του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας στο Ηράκλειο, δίπλα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, θα προσέδιδε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στην ανάπτυξη και τις εκπαιδευτικές / ερευνητικές δράσεις του Τμήματος.

** Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των συγκεκριμένων Τμημάτων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Από την πρόταση της επιτροπής προκύπτει ότι:

(α) Η προτεινόμενη ακαδημαϊκή διάρθρωση του νέου Πανεπιστημίου θεμελιώνεται σε στέρεες βάσεις, καθώς στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στα υφιστάμενα Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης, με ενισχυμένα και ευρύτερα επιστημονικά προγράμματα σπουδών, διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος από την επόμενη κιόλας ακαδημαϊκή χρονιά 2019/2020, με την απαιτούμενη βέβαια ενίσχυση από την Πολιτεία, των Τμημάτων εκείνων που έχουν μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ και μελών ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ.

(β) Δε δημιουργούνται, παρά ελάχιστες, επικαλύψεις με το πανεπιστημιακό οικοσύστημα στην Κρήτη, αντιθέτως προτείνονται Τμήματα, είτε από τη μετεξέλιξη των υπαρχόντων Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, είτε εντελώς καινούργια, που είναι συμπληρωματικά των υφισταμένων στα άλλα δύο Πανεπιστήμια, όπως για παράδειγμα, τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας, της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων και της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.

(γ) Η δημιουργία Τμημάτων πενταετούς φοίτησης στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων (Γεωπονίας και Επιστήμης Τροφίμων), ενισχύει τα προγράμματα σπουδών, διασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και κάνει πολύ πιο ελκυστικό το νέο Πανεπιστήμιο στους υποψήφιους φοιτητές.

(δ) Στην Πολυτεχνική Σχολή του νέου Πανεπιστημίου, τα έξι (6) Τμήματα να είναι πενταετούς φοίτησης. Η επιτροπή διαπίστωσε, ότι το ΤΕΙ Κρήτης, έχει πολλές νησίδες ποιότητας και αριστείας, στους τομείς των «φυσικών επιστημών» και της «μηχανικής και τεχνολογίας», όπως άλλωστε διαφαίνεται και από την πρόσφατη έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Τα υφιστάμενα Τμήματα, με αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών τους, θα γίνουν πολύ πιο ελκυστικά για τους υποψήφιους φοιτητές, παρέχοντας σπουδές 5ετούς φοίτησης με σαφή επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους, αντίστοιχα με εκείνα των Διπλωματούχων Μηχανικών ΠΕ.

(ε) Δημιουργούνται τρία καινούργια Τμήματα, τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν την ακαδημαϊκή τους λειτουργία, εντός της επόμενης τριετίας, όταν η Σύγκλητος κρίνει ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις σε ακαδημαϊκό / εκπαιδευτικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή:

(i) Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών στα Χανιά, ένα Τμήμα συμπληρωματικό των υφιστάμενων Πολυτεχνικών Τμημάτων στην Κρήτη, το οποίο θα έχει σοβαρές συνέργειες με το νέο-ιδρυθέν Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ, καθώς και με άλλα Τμήματα του νέου Πανεπιστημίου αλλά και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

(ii) Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων στο Ηράκλειο, που καλείται ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό γνωστικό πεδίο, έχοντας συνέργειες με το Τμήμα Γεωπονίας, το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, αλλά και τους επιστήμονες των βιο-επιστημών και του αγροδιατροφικού τομέα στα άλλα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Κρήτης, ενός τομέα που αποτελεί άξονα προτεραιότητας στην έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας Κρήτης.

(iii) Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο νομό Λασιθίου, που θα ανήκει σε μια νέα Σχολή, εκείνη των Μουσικών Σπουδών ή Καλών Τεχνών με έδρα στο Λασίθι, ικανοποιώντας έτσι μια μεγάλη ανάγκη της Κρήτης συνολικά, για την οργάνωση πανεπιστημιακού επιπέδου Μουσικών Σπουδών, σ’ ένα νησί με τεράστια μουσική παράδοση, τρία Μουσικά Σχολεία και ένα μεγάλο δυναμικό νέων και καταξιωμένων μουσικών, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Θεωρούμε ότι, για τη διασφάλιση της επιτυχίας του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος, θα απαιτηθούν τουλάχιστον 40 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ και 30 νέες θέσεις ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ, για τη στελέχωση εξ’ αρχής των νέων Τμημάτων. Επίσης, πρέπει να ληφθεί σοβαρή μέριμνα για τη φοιτητική στέγη, καθώς περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, όπως τα Χανιά, το Ρέθυμνο και ο Άγιος Νικόλαος, ήδη αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα.

«Καμπανάκι» για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο νομό Λασιθίου ορίστηκε επιτροπή που θα συναντηθεί με τον υπουργό Παιδείας.

Συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας, ζήτησαν, οι δήμαρχοι του Νομού Λασιθίου, μετά τα νέα δεδομένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την «πανεπιστημιοποίηση» του ΤΕΙ Κρήτης. Οι τοπικοί φορείς ζητούν την ανάπτυξη νέων σχολών στο Λασίθι και την ισόρροπη κατανομή τους, στα τρία αστικά κέντρα του νομού. Για το θέμα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, μεταξύ των δημάρχων Σητείας, Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας, με την αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Πελαγία Πετράκη και τον κυβερνητικό βουλευτή Μανόλη Θραψανιώτη.

Οι δήμαρχοι τόνισαν ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρη ενημέρωση για την πρόταση της επιτροπής, όσον αφορά την «πανεπιστημιοποίηση» του ΤΕΙ, δημιουργώντας έτσι ένα τρίτο πανεπιστήμιο στο νησί και κατόπιν να καθοριστεί ένα σαφές διεκδικητικό πλαίσιο.

Οι τοπικοί φορείς ζητούν την ανάπτυξη νέων σχολών στο Λασίθι και την ισόρροπη κατανομή τους, στα τρία αστικά κέντρα του νομού.

Αποφασίστηκε να ζητηθεί άμεσα συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, μιας επιτροπής η οποία θα αποτελείται από τους δυο βουλευτές του νομού, την αντπεριφερειάρχη, τους δημάρχους και τους φορείς του νομού, προκειμένου να ξεκαθαριστούν οι προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τις αλλαγές που ετοιμάζονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Η Σχολή Διοίκησης Οικονομίας μπορεί να μετακινηθεί στο νομό Λασιθίου»

Ένα αίτημα προς τον υπουργό Παιδείας κάνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μανόλης Θραψανιώτης, σχετικά με την απόφαση το ΤΕΙ Κρήτης να αναβαθμιστεί και να γίνει Πανεπιστήμιο.

Ο βουλευτής στο νομό Λασιθίου ζητά η σχολή Διοίκησης Οικονομίας να μετακινηθεί στο Λασίθι, ώστε να μην υπάρχουν στο Ηράκλειο δύο τμήματα με παρόμοιο περιεχόμενο.

Αναλυτικά η επιστολή:

Το νέο Πανεπιστήμιο στο οποίο οδηγούμαστε, δημιουργεί νέα δεδομένα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κρήτη. Μετά την αρνητική απόφαση των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ( Πανεπιστημίου – Πολυτεχνείου ) για ένα ενιαίο Πανεπιστήμιο Κρήτης, την μετέπειτα ομόφωνη γνωμοδότηση της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας αλλά και την εκφρασμένη βούληση – δήλωση των δύο άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για συνεργασία, η αναβάθμιση του ΤΕΙ Κρήτης σε Πανεπιστήμιο είναι η μόνη λύση που απομένει.

Ο νομός Λασιθίου, παρά το μικρό του μέγεθος, βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος σε οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες χρειάζονται την επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους και στον διεθνή ανταγωνισμό. Ο τουρισμός (μαζικός και εναλλακτικός), η θερμοκηπιακή παραγωγή, το ποιοτικό λάδι και η μεγάλη αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά είναι τομείς που μπορούν να αναπτυχθούν πολύ περισσότερο αν συνδυάσουν την έρευνα και την εκπαίδευση.

Το ΤΕΙ Κρήτης (ίδρυμα το οποίο κατέχει σημαντική θέση στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας, καταξιωμένο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο) και η δημιουργία νέων τμημάτων, την οποία θεωρώ δεδομένη, δίνει την δυνατότητα αλλά και την ευκαιρία τα νέα τμήματα που θα δημιουργηθούν να χωροθετηθούν στον νομό Λασιθίου με ταυτόχρονη ανακατανομή των ήδη υπαρχόντων.

Η Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, για παράδειγμα, μπορεί να μετακινηθεί στο νομό Λασιθίου για να μην υπάρχουν δύο ομοειδή τμήματα σε Ηράκλειο και Λασίθι, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση στους υποψήφιους φοιτητές.

Για να μην υπάρξει αντιπαράθεση μεταξύ των πόλεων στο νομό Λασιθίου για το ποια τμήματα και πού θα χωροθετηθούν, προτείνω η νέα δομή να έχει δύο έδρες μια στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ και μια στο ΛΑΣΙΘΙ, την δε χωροθέτηση να αποφασίσει ο Υπουργός σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νομού αλλά και τις αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές με τρόπο που να διασφαλίζεται η ισορροπία στο νομό.

Ο νόμος Λασιθίου διαθέτει τις υποδομές αλλά και την βούληση της τοπικής κοινωνίας να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια, γεγονός που έχει αποδείξει επανειλημμένα.Με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται εν μέρει το έλλειμμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό και εξασφαλίζεται η ισόρροπη ανάπτυξη.

«Να λειτουργήσει επιτέλους το ΤΕΙ Ιεράπετρας»

Με κινητοποιήσεις και κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου, προειδοποιεί ο δήμαρχος Ιεράπετρας Θεοδόσης Καλαντζάκης, σε περίπτωση κατά την οποία δεν ξεκινήσει η επαναλειτουργία του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Ιεράπετρας.

«Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε τη λειτουργία του ΤΕΙ αλλά μέχρι τώρα δεν το έκανε. Από εκεί και πέρα, η Ιεράπετρα έχει ΤΕΙ και εάν ήθελε η κυβέρνηση θα μπορούσε να το είχε λειτουργήσει, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί για αυτό», τόνισε ο κ. Καλατζάκης.

«Αν και αυτή τη φορά δεν πάρουμε σαφείς θετικές απαντήσεις από τον ίδιο τον υπουργό, θα κλείσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου επ’ αόριστο και θα κατεβούμε σε κινητοποιήσεις» υπογράμμισε ο δήμαρχος Ιεράπετρας, προσθέτοντας ότι αναμένει μια συγκεκριμένη πρόταση από το Υπουργείο, ώστε στη συνέχεια να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

Είναι προφανές ότι σ αυτήν την διαδικασία είναι αναγκαία η συμμετοχή του Ν. Λασιθίου σε ότι αφορά τη δημιουργία νέων τμημάτων και την ενίσχυση των ήδη λειτουργούντων. Αυτό εξάλλου είναι διαχρονική απαίτηση όλου του Νομού για να αποκατασταθεί η ισορροπία και να αντιμετωπιστεί επιτέλους ο Νομός Λασιθίου ισότιμα. Το Λασίθι όχι μόνο υστερεί στην κατανομή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κρήτη, αλλά και ότι η θέση του έχει χειροτερέψει μετά το “σχέδιο Αθηνά”, που έκλεισε το ΤΕΙ της Ιεράπετρας, επισήμανε ότι η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης είναι η διατήρηση και η ανάπτυξη των Τμημάτων του νομού στα πλαίσια του νέου Χάρτη Παιδείας και Έρευνας.

Ακούστε τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Planet 90,6 ο κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ