Σεμινάριο του συλλόγου λογιστών φοροτεχνικών Ν. Λασιθίου

Ι. Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ με Ν. 4387/2016 Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ• ΜΙΣΘΩΤΟΙ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΝΑΤ κλπ) – ΕΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ• ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ & 2 «ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ» (ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ• ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΟΑΕΕ) – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΤΑΑ: τέως ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΝ, ΤΠΔ κλπ)• ΑΓΡΟΤΕΣ (ΟΓΑ)• Πως εφαρμόζονται κατώτατα και ανώτατα όρια μετά την ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.• ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (όλες οι νομικές μορφές με παραδείγματα)• Τι γίνεται σε περίπτωση διαφοράς εισοδήματος φορολογικού ελέγχου.Β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ και ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,ü ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΕ, ΕΕ),ü ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΑΕ, ΕΠΕ), ΙΚΕ κ.ά.ü ειδικές περιπτώσειςüΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016• Απασχόληση συνταξιούχων• Παράλληλη Απασχόληση (ασφάλιση)• Πολλαπλή απασχόληση (ασφάλιση)• Νέο σύστημα είσπραξης εισφορών • Ενιαίο Μητρώο Εισφορών & φόρου εισοδήματος• Τεκμαρτές εισφορές ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα κλπ• Πόροι του ασφαλιστικού συστήματος• Καταβολή μισθοδοσίας με ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής• Λοιπά τρέχοντα θέματα με ΥΑ ή ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ εφαρμογής

Ημέρα               : Κυριακή 19/2/2017

Ώρα έναρξης    : 09.00

Διάρκεια          : 5 ώρες

Εισηγητής        : ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ:

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, φοροτεχνικός Α΄ τάξεως και σύμβουλος επιχειρήσεων σε εργασιακά και φορολογικά θέματα. Συγγραφέας βιβλίων

Τόπος                : Αγιος Νικόλαος, Αίθουσα Επιμελητηρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ