Προτεραιότητα σε νέους γεωργούς και σχέδια βελτίωσης από το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι Νέοι Γεωργοί και τα Σχέδια Βελτίωσης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στα μέτρα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στα οποία θα δοθεί προτεραιότητα στις προκηρύξεις τους.

Προτεραιότητα θα δοθεί και στα μέτρα που αφορούν την κατάρτιση των Νέων Γεωργών, την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού λόγω φυσικών καταστροφών, το LEADER για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των Τοπικών Προγραμμάτων, καθώς και το νέο μέτρο των Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων λόγω της συνάφειας με αυτό των Νέων Γεωργών.

Ειδικότερα, εντός του Απριλίου θα γίνει προδημοσίευση του μέτρου των Νέων Γεωργών καθώς και της προκήρυξης για την επιλογή των Τοπικών Προγραμμάτων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης του LEADER.

Επίσης, στο πλαίσιο των εργασιών της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης πραγματοποιήθηκαν επιμέρους παρουσιάσεις για βασικά στοιχεία ενεργοποίησης του νέου Προγράμματος, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο εντατικής προετοιμασίας και διαβούλευσης τους πρώτους μήνες του έτους, όπως το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, οι εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες, τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, η προκήρυξη του LEADER, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης, ο συντονισμός συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για τις Προστατευόμενες Περιοχές, το Σχέδιο Δράσης για το μετριασμό του ποσοστού σφάλματος στο ΠΑΑ καθώς και το νέο πρόγραμμα Δικτύωσης και Δημοσιότητας του ΠΑΑ.

Πληροφορίες στα Γραφεία της Ένωσης Ιεράπετρας στους Παπαλάκκους.
ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ