Προσλήψεις εποχιακού προσωπικού από την ΕΑΣ Ιεράπετρας

Η ΕΑΣ Ιεράπετρας-ΚΕΑ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών) Ιεράπετρας θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό για όσο διάστημα θα διαρκέσει η διαδικασία (ολοκλήρωση-κατάθεση-συμπλήρωση και οριστικοποίηση) των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης-ΟΣΔΕ 2018.

Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση και χρήση Η/Υ.

Η εκπαίδευση, κατάρτιση και προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, οικονομική, οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση θα παρθούν σοβαρά υπόψη.

Αίτηση, βιογραφικό υποψηφίων θα γίνονται δεκτά μέχρι και την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018, στα Γραφεία της Ένωσης Ιεράπετρας στους Παπαλάκκους, 1ο χλμ Ιεράπετρας-Γρα Λυγιάς.

ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ