Παράταση ως την 17η Ιουλίου για τις δηλώσεις αγροτών και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων

Το υπουργείο Οικονομικών, εκτιμώντας τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων των λογιστών της χώρας, αποφάσισε να προχωρήσει σε ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 17η Ιουλίου 2017.
Επίσης, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται επίσης μέχρι την 17η Ιουλίου 2017.
Εγκύκλιος για τους κατ΄ επάγγελμα αγρότες
Θυμίζουμε πως μία μέρα πριν την ανακοίνωση της παράτασης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή στις 28 Ιουνίου, αναρτήθηκε στην Διαύγεια διευκρινιστική εγκύκλιος αρ. πρωτ. 1289/70109/2017 του γενικού γραμματέα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του επαγγελματία αγρότη.
Να σημειωθεί πως μόνο οι επαγγελματίες αγρότες δικαιούνται αφορολόγητο όριο στο εισόδημα που θα δηλώσουν, βάσει της κλίμακας μισθωτών και συνταξιούχων, ενώ οι ετεροεπαγγελματίες αγρότες, δηλαδή όσοι δεν έχουν τουλάχιστον το 50% του συνολικού εισοδήματός τους από αγροτική δραστηριότητα δεν δικαιούνται αντίστοιχο αφορολόγητο.

ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ