Ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρας καλεί όποιον διαθέτει πηγάδι ή Γεώτρηση να διαθέσει νερό στον ΤΟΕΒ

Ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρας καλεί όποιον διαθέτει πηγάδι ή Γεώτρηση σε λειτουργία με ικανή παροχή νερού και εγκατάσταση Ηλεκτρικού Ρεύματος και προτίθεται να διαθέσει νερό στον ΤΟΕΒ, να το γνωστοποιήσει στον Οργανισμό.

Η πρόθεσή του θα γνωστοποιηθεί με γραπτή δήλωσή του που θα καταθέσει στα Γραφεία μας στην οδό Κύπρου αρ.36 στην Ιεράπετρα, η οποία θα συνοδεύεται από:

  1. Συμβολαιογραφικό έγγραφο απόδειξης της ιδιοκτησίας του Πηγαδιού ή της Γεώτρησης.
  2. Θεωρημένο αντίγραφο της άδειας χρήσης νερού.
  3. Θεωρημένο αποδεικτικό Νομιμοποίησης του πηγαδιού ή της Γεώτρησης.
  4. Πλήρη περιγραφή της εγκατάστασης και περιοχή όπου βρίσκεται.
  5. Περιγραφή του αντλητικού συγκροτήματος ήτοι, τύπος και ιπποδύναμη, μανομετρικό και ικανότητα παροχής νερού σε κυβικά μέτρα ανά ώρα.

Στη δήλωσή του επίσης θα αναφέρει κάθε απαίτηση ή προϋπόθεση που θέτει προκειμένου να παρέχει νερό στον Οργανισμό μας, τυχόν υποχρεώσεις ή βάρη που έχει η συγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς και την αγωγιμότητα του νερού.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Οργανισμό μας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 28420-25000 και 28420-23857.

                                                             

                                                                    Ο Πρόεδρος

 

 

                                                                                                                              Εμμ.Παπαδάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ