Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 1-30) έτους 2017

Στο Επιμελητήριο Λασιθίου θα πραγματοποιηθούν επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 1-30) έτους 2017, από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ευρωπαϊκή Προοπτική» με θέματα:
Πρώτες βοήθειες Μαθησιακές δυσκολίες (Απευθύνεται σε παιδικούς σταθμούς, κλπ.)
Διαπολιτισμική συμπεριφορά προς τον πελάτη (Marketing – Προσωπική ανάπτυξη του πωλητή και η δυναμική της πώλησης μέσα από αυτήν.

Στην Σητεία εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θέμα: Διαπολιτισμική συμπεριφορά προς τον πελάτη (Marketing – Προσωπική ανάπτυξη του πωλητή και η δυναμική της πώλησης μέσα από αυτήν)

Τα προγράμματα είναι διάρκειας 32 ωρών και θα πραγματοποιηθούν πριν το νέο έτος.

Δικαιολογητικά:
Αίτηση συμμετοχής του υπαλλήλου ? καταρτιζομένου
Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του ατομικού τραπεζικού βιβλιαρίου που να αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και το όνομα του δικαιούχου.
Νό?ι?ο παραστατικό της αρ?όδιας ?ΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ.
Για τους εποχικούς:

α) εάν εργάζονται την ημέρα της αίτησης: αντίγραφο πρόσληψης Ε3.

β) Εάν δεν εργάζονται την ημέρα της αίτησης ή όταν λυθεί η σύμβαση: αντίγραφο λύσης σύμβασης Ε7.

Αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον Άγιο Νικόλαο κατατίθενται στο Επιμελητήριο Λασιθίου Ι Κουνδούρου 17, από Δευτέρα 2/10/2017 έως και την Πέμπτη 5/10/2017 (καταληκτική ημερομηνία).

Τις πρωινές ώρες μπορείτε να καταθέτετε τα δικαιολογητικά σας στο Επιμελητήριο Λασιθίου, Α΄΄ όροφος, Πληροφορίες: Τζανόπουλος Γιώργος, 2841022231 Φαξ 2841023831 email gtzanopoulos@epimlas.gr.

Το απόγευμα μπορείτε να καταθέτετε τα δικαιολογητικά σας στο Επιμελητήριο Λασιθίου, Ισόγειο: κα Ιωάννα Σαραντοπούλου ώρες 16:00 μ.μ. έως 19:00 μ.μ.