Μετά τα βιολογικά ακολουθούν Μεταποίηση, Σχέδια Βελτίωσης και Κατάρτιση Νέων Γεωργών

Μετά την προκήρυξη του μέτρου που αφορά στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, που βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 27 Οκτωβρίου, οι επόμενες κινήσεις θα αφορούν στη Μεταποίηση, τα Σχέδια Βελτίωσης και την Κατάρτιση των Νέων Γεωργών.‘Eως το τέλος του χρόνου θα έχουμε το πρόγραμμα της Μεταποίησης, ώστε να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων, καθώς και ο εξαγωγικός τους προσανατολισμός.

  • Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 170 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ενισχυθούν περίπου 400 νέα επενδυτικά σχέδια και αφορά στην ενίσχυση όλων των τομέων μεταποίησης και εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, ενώ για πρώτη φορά περιλαμβάνει ξεχωριστή δράση για δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να επενδύσουν στη μεταποίηση της παραγωγής τους.
  • Θα ακολουθήσουν τα Σχέδια Βελτίωσης, μετά την ένταξη των νέων γεωργών, ώστε να αξιοποιηθεί με επενδύσεις το δυναμικό των νέων ανθρώπων που θα εγκατασταθούν στη γεωργία.
  • Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 360 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενισχυθούν περίπου 5.000 νέα επενδυτικά σχέδια.
  • Έχουμε, επίσης, στη συνέχεια το Μέτρο της Κατάρτισης των Νέων Γεωργών, ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια των νέων απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.

Επίσης, από τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουν τα προγράμματα Leader σε όλη την ελληνική Περιφέρεια, με το σύνολο των μέτρων που θα προκηρυχθούν να ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ.

Για την περιοχή μας που ενδιαφέρει ιδιαίτερα μέχρι τις 28 Απριλίου του 2017 έχουν τη δυνατότητα αγρότες επιχειρηματίες που θέλουν να στήσουν ένα θερμοκήπιο, προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο καθεστώς ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού μέσω του νέου Αναπτυξιακού.

Να σημειωθεί ότι οι 4 προκηρύξεις για τα τέσσερα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού νόμου, Γενική επιχειρηματικότητα, Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ, Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και Επενδύσεις μείζονος μεγέθους, δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ.

Για όλα τα καθεστώτα αιτήσεις υποβάλλονται από 19 Οκτωβρίου και μέχρι 28 Απριλίου 2017 για τα δύο πρώτα και ως 20 Δεκεμβρίου για τα δύο τελευταία.

Η ΕΑΣ Ιεράπετρας και το Τμήμα Αγροτικών Μελετών με τις ισχυρές συνεργασίες και την ισχυρή επιστημονική και επαγγελματική συγκρότηση αξιοποιώντας τις πιο ολοκληρωμένες εφαρμογές και υπηρεσίες μέσω του ΚΕΑ Ιεράπετρας μπορεί να σας προσφέρει τις πιο ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς ταλαιπωρία και με τα καλύτερα αποτελέσματα – Υπηρεσίες μιας στάσης χωρίς ταλαιπωρία, επιπλέον επιβαρύνσεις και μετακινήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις ή ό,τι κρίνεται απαραίτητο είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλ. 6936525298, Τμήμα Αγροτικών Μελετών Ένωσης Ιεράπετρας.                                                                                                                               

 

                                                                                          ΕΑΣ Ιεράπετρας