Λιμεναρχείο Ιεράπετρας: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΧΩ-ΜΑΘΑΙΝΩ-ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ»

Κατά το διάστημα 18 Μαΐου – 13 Ιουνίου έγινε ενημέρωση των σχολείων της περιοχής μας σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΧΩ-ΜΑΘΑΙΝΩ-ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την μείωση των ατυχημάτων και των πνιγμών στη θάλασσα καθώς και για την αποφυγή της θαλάσσιας ρύπανσης.

Το πρόγραμμα είχε σκοπό την ενημέρωση των παιδιών του Δημοτικού και του Γυμνασίου τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης και των κανονισμών ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν σωστό τρόπο σκέψης και συμπεριφορά όταν βρίσκονται στη θάλασσα.