Η νέα σύνθεση του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας μετά την παραίτηση του προέδρου

Ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας σας ενημερώνει ότι μετά την παραίτηση του προέδρου κου  Εμμανουήλ Μιχαλάκη του Στυλιανού και την συνεδρίασή του την 23/07/2018 η νέα σύνθεση του συλλόγου είναι η εξής:

  1. Πρόεδρος: Αικατερίνη Τσικαλουδάκη του Εμμανουήλ
  2. Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μεταξάκης του Γεωργίου
  3. Γραμματέας: Νικόλαος Χαραλαμπάκης του Ιωάννου
  4. Ταμίας: Εμμανουήλ Χριστάκης του Κωνσταντίου
  5. Μέλος: Εμμανουήλ Μιχαλάκης του Στυλιανού
  6. Μέλος: Ιωάννης Μιχελαράκης του Ανδρέα
  7. Μέλος: Γιώργος Νταγιάκος του Πέτρου

 

 

Το Δ.Σ