Ευχαριστήριο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας ευχαριστεί θερμά για την έμπρακτη στήριξή του στο έργο του, τον κ. Καναβάκη Μιχάλη

για τη δωρεά τετρακοσίων (400) ευρώ.
Είναι μία προσφορά στην κοινωνία μας και αποδεικνύει την κοινωνική ευθύνη που έχει, δίνοντας την απαιτούμενη διάσταση στον κοινωνικό του ρόλο.
Το ειλικρινές ενδιαφέρον με την αξιόλογη αυτή βοήθειά, αποτελούν τους καλύτερους αρωγούς, για την υποστήριξη του έργου του Συλλόγου μας, που αποσκοπεί στην εύρυθμη και ασφαλέστερη λειτουργία του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.