Επίσκεψη της εταιρείας Πλαστικών Κρήτης  σε μονάδα πιστοποιημένη κατά GSPP

Την Πέμπτη 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της εταιρείας Πλαστικών Κρήτης στις εγκαταστάσεις της Agris στον Αναδασμό Παχειάς Άμμου.

Πιο συγκεκριμένα ο  κ. Κυκριλής – Διευθυντής Marketing της εταιρείας , ο κ. Σιδεράκος  και η ομάδα συνεργατών τους από την Τουρκία ξεναγήθηκαν στους χώρους παραγωγής και ανάπτυξης των φυτών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ