Ενημερωτική ομιλία με θέμα « Πτώσεις στην Τρίτη Ηλικία, πρόληψη και αντιμετώπιση» στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιεράπετρας

Ενημερωτική ομιλία με θέμα « Πτώσεις στην Τρίτη Ηλικία, πρόληψη και αντιμετώπιση» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

και ώρα 10:00 π.μ στο χώρο του Κ.Α.Π.Η. του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Δήμου Ιεράπετρας από τη φυσιοθεραπεύτρια της υπηρεσίας, κα. Νίκη Ζαφειράκη στο πλαίσιο της μέριμνας για ενημέρωση και πρόληψη για θέματα υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ