Ενημέρωση για τους συνταξιούχους αγρότες

Κρίνουμε αναγκαίο να ενημερώσουμε τους συνταξιούχους ΟΓΑ, εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους Δημοσίου, καθώς και άλλων φορέων, ταμείων, κλάδων, λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι λαμβάνουν εργασία, ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικής υπακτέα (στην προκείμενη περίπτωση αγροτική δραστηριότητα ή δικαιούνται ενίσχυση-επιδότηση) στην ασφάλιση ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. Φ10034/18282/566 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να επισημάνουμε και να διευκρινίσουμε τα εξής:

1.Οι παλιοί συνταξιούχοι του ΟΓΑ που βγήκαν ή βγαίνουν στη σύνταξη μέχρι 31-12-2016 και παράλληλα συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα δεν θα περικόπτεται η σύνταξη κατά 60%.

2.Οι συνταξιούχοι αγρότες, δεν θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές.

3.Όσοι νέοι συνταξιούχοι αγρότες που βγήκαν ή βγαίνουν στη σύνταξη από 01-01-2017 τους δίνεται μεταβατικότητα μέχρι το 2024 (όπως τους παλιούς) και δεν θα περικόπτεται και σ΄ αυτούς η σύνταξη κατά 60%. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εφόσον έχουν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ τα προηγούμενα χρόνια.

4.Οι παλιοί συνταξιούχοι όλων των άλλων ασφαλιστικών ταμείων, πλην του ΟΓΑ, που βγήκαν στη σύνταξη μέχρι την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου, δηλαδή μέχρι 13-05-2016, και συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα δεν θα τους περικόπτεται η σύνταξη κατά 60%.

5.Οι νέοι συνταξιούχοι (από 01-01-2017) όλων των άλλων ασφαλιστικών ταμείων, πλην ΟΓΑ, που θα θελήσουν να συνεχίσουν την αγροτική δραστηριότητα, θα τους περικόπτεται η σύνταξη τους κατά 60%

6.Όσοι αγρότες ήταν στη πρόωρη σύνταξη και φυσικά δεν επιτρεπόταν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα, και τώρα μέσα στο 2017 λήγει η 10ετής περίοδος και θα πάρουν την κανονική σύνταξη και θέλουν να ασκήσουν αγροτική δραστηριότητα, θα τους περικόπτεται η σύνταξη κατά 60%, διότι θεωρούνται νεοεισερχόμενοι, μετά την ψήφιση του νόμου.

7.Όσοι συνταξιούχοι του που θα κάνουν πρώτη φορά δήλωση ΟΣΔΕ το 2017 θα υποστούν περικοπή κατά 60% γιατί αναγνωρίζονται ως νεοεισερχόμενοι.

Καλούμε κατά συνέπεια τους δικαιούχους ενίσχυσης (επιδότησης) να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους.

Είναι κρίμα να χαθούν χρήματα για τους δικαιούχους λόγω του κλίματος που έχει διαμορφωθεί και αντίστοιχα τα ποσά να μεταφερθούν στον εθνικό απόθεμα.

Παρακαλούμε τους εμπλεκόμενους Φοροτεχνικούς και Φορείς να συνεργαστούμε για ολοκληρωμένη ενημέρωση των δικαιούχων, προκειμένου να μη χαθούν χρήματα για την περιοχή μας.

Για πληροφορίες επισκέψου την Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμού Ιεράπετρας και ενημερώσου για ότι σε αφορά.

Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμού Ιεράπετρας, 1ο χλμ. Ιεράπετρας-Γρα Λυγιάς –  Παπαλάκκοι Ιεράπετρας, τηλέφωνο επικοινωνίας. 2842022248, εσωτ. 111 και 118

ΕΓΚΑΙΡΑ – ΕΓΚΥΡΑ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ – ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΗΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ, ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για την ΕΑΣ Ιεράπετρας
Δασκαλάκης Νικόλαος
Πρόεδρος ΕΑΣ Ιεράπετρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ