Εγκαταλελειμμένη Ιεράπετρα. Ακούει κανείς?

Αξιότιμοι κύριοι. Ακούει κανείς ?

Δεν είναι σκόπιμο στη παρούσα φάση να αναφερθώ στο τι έγινε τα τελευταία 25 χρόνια στο Δήμο Ιεράπετρας, και το πώς φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση της εγκαταλελειμμένης Ιεράπετρας.

Είναι σκόπιμο όμως να αναφερθώ σε μερικά πολύ κρίσιμα κατά την άποψη μου , προβλήματα  της περιοχής του Δήμου   καθώς και του χωριού μου της Γρα Λυγιάς, που χρειάζονται προγραμματισμό και επίλυση.

Κάποια από αυτά τα προβλήματα είναι αρμοδιότητας  της  Δημοτικής Αρχής, και κάποια είναι αρμοδιότητας της  Περιφέρειας.

Και στις δύο όμως περιπτώσεις , η Δημοτική Αρχή  είναι αυτή που μεριμνά για την επίλυση των.

Προβλήματα πόλης Ιεράπετρας,  για λύση κατά προτεραιότητα :

 Έργα ύδρευσης , για τη μεταφορά στη πόλη του καλού και υγιεινού πόσιμου νερού από τη περιοχή των Μύθων, στο κεντρικό υδραγωγείο της Ιεράπετρας, με παράλληλη διακοπή από την υδροδότηση της πόλης της 25 ετούς και πλέον χρήσης του ακατάλληλου και μολυσμένου επιφανειακού νερού του φράγματος  των  Μπραμιανών και των υφάλμυρων πηγών της Μαλαύρας Καβουσίου.

Άμεση αποτύπωση των πάνω από 60.000 μέτρων  αμιαντένιου δικτύου μεταφοράς του πόσιμου νερού και εξεύρεση πόρων αντικατάστασης του , ανακαινίζοντας ταυτόχρονα  και τα υφιστάμενα απαρχαιωμένα αντλιοστάσια .

 Έργα  Νέων Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για κάλυψη των αναγκών  σε βάθος 30 ετίας.

Εγκριση  από το Δημοτικό Συμβούλιο του έργου του νέου αυτοκινητόδρομου  < Παχειά Άμμος –Ιεράπετρα >, καθώς και των παρακάμψεων της πόλης και των χωριών του Δήμου.

Ενέργειες κατασκευής κεντρικού Λιμένα Ιεράπετρας, και άμεση επισκευή του υπάρχοντος αλιευτικού καταφυγίου της πόλης.

Εφαρμογή των υπό έγκριση νέων πολεοδομικών σχεδίων επέκτασης πόλεως και οικισμών του Δήμου.

Καθορισμός Ιστορικής Έδρας του Δήμου Ιεράπετρας , τον οικισμό < ΑΝΑΤΟΛΗ >.

Χρόνια προβλήματα του οικισμού της Γρα Λυγιάς 

Αντιπλημμυρική προστασία.

Επέκταση  του οικισμού, που 25 χρόνια τώρα σαπίζει στα συρτάρια του Δήμου η  υπό έγκριση πολεοδομική μελέτη.

Διαμόρφωση  του ρέματος των διαβατών , που από ανικανότητα και αδιαφορία , γυρνούσε  6 χρόνια η μελέτη ,από γραφείο σε γραφείο..και από υπηρεσία σε υπηρεσία, και τώρα πλέον είναι έτοιμη, και μάλιστα τέλειωσε πριν δύο χρόνια!

Κατασκευή νέων αιθουσών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατασκευή  πλατείας , και κατασκευή -αδειοδότηση  παιδικών χαρών.

Κατασκευή πεζοδρομίων.

Κατασκευή του περιφερειακού δρόμου που οι μελέτες είναι έτοιμες από το 2009.

Ανάπλαση του χωριού μας που δεν έχει δοθεί ποτέ ούτε ένα ευρώ.

Αντικατάσταση όλου του παραλιακού φωτισμού.

Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης ορίου ταχύτητος και φορτίου οχημάτων στο παραλιακό πεζόδρομο.

Βελτίωση  – ολοκλήρωση του αλιευτικού καταφυγίου της Γρα Λυγιάς , προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ ,  που οι μελέτες είναι έτοιμες από το  2011, και σαπίζουν στα συρτάρια της Περιφέρειας.

Αξιότιμοι κύριοι.

Όταν δεν έχουν μελέτες μας λένε < θα φτιάξουμε μελέτη >. Και όταν η μελέτη είναι έτοιμη, την αφήνουν να σαπίσει στα συρτάρια……. όπως έγινε και με τη προμελέτη του νέου Υδραγωγείου της Ιεράπετρας, που σάπιζε στα συρτάρια του Δήμου από το 2009, και η Δημοτική Αρχή την βάφτισε< καλή εργασία >, και της έβαλε τη ταφόπλακα, όπως έβαλε ταφόπλακα και στη  πρώην ΔΕΥΑΙ.

Είμαστε η μόνη μεγάλη πόλη της Κρήτης χωρίς ΔΕΥΑ και χωρίς χώρο υγειονομικής ταφής απορριμάτων.

Υποσχέσεις και ΘΑ , ακούμε πολλά .

Φτάνει ποια. Θέλουμε έργα.

Θέλουμε ποιότητα ζωής .

Μανώλης  Λουτσέτης του Γεωργίου
Σμήναρχος Ε.Α.
Γρα  Λυγιά 12-4-2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ