Χορήγηση / ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ατόμων με αναπηρία 2017

anapiros karotsi

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες, Γονέων & Φίλων Ιεράπετρας «Γεώργιος Σουργιαδάκης» ενημερώνει τα Μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο για την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης ή ανανέωσης Δελτίων Μετακίνησης ατόμων με αναπηρία έτους 2017.

Με το Δελτίο Μετακίνησης παρέχεται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στις ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ διαδρομές εσωτερικού των ΚΤΕΛ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση
  2. Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
  3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Υπεύθυνη δήλωση για την ακριβή Δ/νση του τόπου διαμονής & μη παραλαβής Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή Κ.Ε.Π.
  5. Δύο φωτογραφίες

Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν Επίδομα Τυφλότητας ή Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους Συνοδούς τους.

 

Τα άτομα με αναπηρία που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης μπορούν να προσκομίζουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ή τα Κ.Ε.Π.)

τα δικαιολογητικά τους έως την 30η Νοεμβρίου 2017.