Ανακοίνωση της ΕΑΣ Ιεράπετρας για το Μέτρο 11-Βιολογική Γεωργία

 

Το Μέτρο 11-Βιολογική Γεωργία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ανοίξει.

Μπορείς να έχεις ενίσχυση έως 90€ το στρέμμα ετησίως για τη γεωργία και έως 35€ το στρέμμα ετησίως για τη κτηνοτροφία.

Επισκέψου την Ένωση Ιεράπετρας-Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών και ενημερώσου από τον Γεωπόνο –Σύμβουλο για το Μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας.

Τηλέφωνο 2842022248, Παπαλάκκοι Ιεράπετρας.

Ένωση Ιεράπετρας

Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Ιεράπετρας