Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας: σχετικά με τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού αδειών για εργασία, πολιτών τρίτων χωρών

Ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του σήμερα  την κοινοποίηση του εγγράφου με αρ. πρωτ  208491 που έχει σταλεί στις 16/10 2017 από την Περιφέρεια Κρήτης στο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης σχετικά με τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού αδειών για εργασία, πολιτών τρίτων χωρών. Με τη ίδια απόφαση κοινοποιείται έγγραφο με το οποίο ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος ζητά από την Περιφέρεια Κρήτης το έγγραφο με αρ πρωτ 204629 -02/10/2017, που έχει αποσταλεί από την Π.Ε. Λασιθίου στο οποίο βασίζεται ο αριθμός των 7147 συνολικά εργατών που χρειάζεται ο Νομός Λασιθίου που αναφέρεται στην πρώτη κοινοποίηση.

 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4872/105/03-02-2017 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 398/β/2017)»

Ο Ενιαίος αγροτικός σύλλογος  Ιεράπετρας συνεδρίασε σήμερα  με αφορμή  την τροποποίηση  της υπ’ αρ. 4872/105/03-02-2017 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 398/β/2017) σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών όπως αναφέρεται στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 208491 26/10/2017 της περιφέρειας Κρήτης.

Ο αριθμός  των συνολικά 7.147  θέσεων εργασίας είναι υπερβολικός για της απαιτήσεις του νομού καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται για την στοιχειωδώς ασφαλή διαβίωση τους. Το Δ.Σ. του συλλόγου ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει το  έγγραφο υπ’ αριθ.  204629/02.10.2017 της  Π.Ε. Λασιθίου καθώς και τον εισηγητή που καθόρισε τον παραπάνω αριθμό θέσεων εργασίας.  Επίσης ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος απαιτεί την ακύρωη του ανωτέρου αιτήματος και την επανεξέταση του θέματος.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ